Διεκδικούμε για την Κύπρο
στην Ευρώπη

Προτεραιότητα η προώθηση λύσεων στα σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα – Συνάντηση του Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλου με την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων

Η κοινωνική εκστρατεία του Δημοκρατικού Κόμματος «Διάλογος», με πρώτο πυλώνα αυτόν της Οικολογίας και Κλιματικής Αλλαγής, ξεκίνησε με συνάντηση του Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλου με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου.

Στην παραγωγική από κάθε άποψη συνάντηση, αντηλλάγησαν απόψεις, για την κλιματική αλλαγή, την ανάγκη σχεδιασμού ενός ισορροπημένου Αναπτυξιακού Μοντέλου με σεβασμό στο περιβάλλον και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για την υδάτινη διαχείριση, την αγροτική ανάπτυξη, τη διαχείριση αποβλήτων, τα δικαιώματα των ζώων, τις προστατευόμενες παραλίες, την προστασία των χελώνων και ευρύτερα για την κατάσταση σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές όπως ο Ακάμας.

Από την πλευρά της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου έγινε ουσιαστική και σφαιρική ενημέρωση επί των θέσεων της για τα σοβαρά περιβαλλοντικά θέματα, που ταλανίζουν τον τόπο κι έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής των πολιτών.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, αναλύοντας το σκοπό της εκστρατείας του Δημοκρατικού Κόμματος, είπε ότι μέσω της αμφίδρομης επικοινωνίας, της συζήτησης και της ανταλλαγής απόψεων, με ομάδες και οργανώσεις ειδικών ενδιαφερόντων, επιδιώκεται η παραγωγή ιδεών και προτάσεων, οι οποίες θα τύχουν λεπτομερούς μελέτης με στόχο την προώθηση λύσεων.

Από τη συνάντηση προέκυψε η κοινή πεποίθηση, ότι υπάρχει ακόμα μακρύς δρόμος να διανυθεί και ότι ο συνδυασμός των δράσεων και της γνώσης των περιβαλλοντικών οργανώσεων, με την ισχυρή πολιτική βούληση, μπορούν να φέρουν σημαντικά αποτελέσματα.

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο της, κ. Πέτρο Πασιά και αντιπροσώπους των περιβαλλοντικών κινημάτων που δραστηριοποιούνται κάτω από την ομπρέλα της. Εκ μέρους του ΔΗΚΟ, με τον Πρόεδρο του κόμματος ήταν ο βουλευτής, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης.

Γραφείο Τύπου

22 Οκτωβρίου 2019

© 2019 Democratic Party, Cyprus. All Rights Reserved
Created by Sorvus Media