Προτεραιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου και των Δυνάμεων της Αλλαγής, είναι οι συνάνθρωποι μας που χρειάζονται υποστήριξη

Με κύριο άξονα την αλλαγή αντίληψης για το στόχο και το περιεχόμενο της κοινωνικής πολιτικής στην Κύπρο, ο υποψήφιος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νικόλας Παπαδόπουλος ανακοίνωσε σήμερα τις προγραμματικές του θέσεις για την κοινωνική πολιτική και το κοινωνικό κράτος.

Στόχος των προτάσεων του Νικόλα Παπαδόπουλου είναι η υποστήριξη κοινωνικών θεσμών και λειτουργιών που οδηγούν στην αποκατάσταση της ευημερίας και περιεχόμενο, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μεταρρυθμιστικών δράσεων προσανατολισμένων στη βιώσιμη ανάπτυξη, οι στοχευμένες επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο και η στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Προτεραιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου και των Δυνάμεων της Αλλαγής, είναι οι συνάνθρωποι μας που χρειάζονται υποστήριξη.

Για τον Νικόλα Παπαδόπουλο δεν αρκεί ένα κράτος που περιορίζεται σε πολιτική επιδομάτων.

Απαιτείται – και αυτό είναι που προνοείται στις προτάσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου – η δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος πρόνοιας με όρους δίκαιης κοινωνικής κατανομής.

Η πολιτική του Νικόλα Παπαδόπουλου και των δυνάμεων που στηρίζουν την υποψηφιότητα του, θα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και αποφασιστικά τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, η οποία έχει αποδομήσει το κράτος πρόνοιας τόσο, ώστε να μην καλύπτει την αποστολή του.

Οι προτάσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου θα αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα των πολιτών και κυρίως των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, των οποίων το βιοτικό επίπεδο υποβαθμίστηκε δραματικά με συνέπεια το 27,7% του πληθυσμού να βρίσκεται υπό τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Είναι άμεση και απόλυτη ανάγκη, να αποκατασταθεί, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, η κοινωνική συνοχή και αυτό θα επιτευχθεί με την εφαρμογή της πολιτικής του Νικόλα Παπαδόπουλου και των Δυνάμεων της Αλλαγής.

Γραφείο Τύπου
20 Δεκεμβρίου 2017

© 2019 Democratic Party, Cyprus. All Rights Reserved
Created by Sorvus Media