Σε ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό κράτος, τα άτομα με αναπηρίες έχουν ίσα δικαιώματα
WEB TV, Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2021 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η πλήρης κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες και η διευκόλυνση άμεσης συμμετοχής τους στην καθημερινή ζωή πρέπει να είναι στόχος προς άμεση υλοποίηση.

Μέσα από αυτό το πρίσμα οι πολιτικές που στηρίζει και προωθεί το Δημοκρατικό Κόμμα έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης, της παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους τους τομείς όπως στην προσβασιμότητα, τη διακίνηση, την υγεία, την εκπαίδευση, την απασχόληση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία.

Στόχος μας είναι η διασφάλιση της αξιοπρέπειας και της ευημερίας των ΑμεΑ και ταυτόχρονα η ευαισθητοποίηση ευρύτερα της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που οφείλει να υποβοηθά αυτό τον στόχο και όχι να τον παρεμποδίζει.

Ως Δημοκρατικό Κόμμα είχαμε προτείνει μια μεγάλη σειρά δράσεων, μέτρων και πολιτικών προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρούμε απαραίτητο να τις επαναφέρουμε καθώς η διακυβέρνηση ΔΗΣΥ, τις έχει θέσει στο περιθώριο.

Προτείνουμε:

– Δημιουργία θεσμού Επιτρόπου για την Αναπηρία για καλύτερη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν τα ΑμεΑ

– Διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας μέσω του ΓεΣΥ, για καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών ΑμεΑ όλων των ηλικιών και αναπηριών, ειδικά στα θέματα αποκατάστασης που παρατηρούνται πολλές ελλείψεις.

– Ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση ευέλικτων μορφών απασχόλησης για ΑμεΑ

– Επιδοματική πολιτική η οποία θα καλύπτει το πραγματικό κόστος που δημιουργεί η αναπηρία στο άτομο και την οικογένεια για να αντισταθμίζει το βάρος της αναπηρίας.

  • Πολιτική κινήτρων σε εταιρίες που εργοδοτούν άτομα ΑμεΑ.

Tο περιεχόμενο της κοινωνικής πολιτικής είναι δικαίωμα και όχι προϊόν φιλανθρωπίας για τους πολίτες με αναπηρίες.

Γραφείο Τύπου  – 17 Μαΐου 2021

ροή ειδήσεων