Σπασμωδικές ενέργειες από την κυβέρνηση Αναστασιάδη, αντιγραφής προτάσεων του Νικόλα Παπαδόπουλου
Ανακοινώσεις |

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη, στην προσπάθεια της να αντιμετωπίσει την απήχηση που έχουν στο λαό οι θέσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου, προβαίνει σε σπασμωδικές ενέργειες κλοπής προτάσεων από το επιτελείο των Δυνάμεων της Αλλαγής.

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά, που ο Νικόλας Παπαδόπουλος ανακοίνωσε την πολιτική του για τα Μέτρα Στήριξης του Προσφυγικού Κόσμου, στην οποία προνοείται η δημιουργία Ταμείου Στήριξης Ιδιοκτητών Κατεχόμενων Περιουσιών με τη δυνατότητα ετήσιας στήριξης, ως μέρος της οφειλόμενης αποζημίωσης για την απώλεια χρήσης, κάρπωσης ή εκμετάλλευσης της γης τους, η κυβέρνηση Αναστασιάδη ασθμαίνοντας εξήγγειλε ότι «προσανατολίζεται» στην κατεύθυνση παραχώρησης ετησίας αποζημίωσης για απώλεια χρήσης για τις κατεχόμενες περιουσίες.

Ο λαός μπορεί να καταλάβει ότι:

• Η κυβέρνηση Αναστασιάδη δεν έχει κανένα σχεδιασμό και αντιγράφει τις προτάσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου.
• Όλες ο ενέργειες της έχουν χαρακτήρα κούφιων υποσχέσεων, καθώς για σχεδόν πέντε χρόνια, δεν έπραξε οτιδήποτε στην κατεύθυνση της στήριξης του προσφυγικού κόσμου.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος και οι δυνάμεις που τον στηρίζουν έχουν καταθέσει ολοκληρωμένο σχεδιασμό, με στόχο την στήριξη αυτών που έχασαν τα πάντα ως συνέπεια της τουρκικής εισβολής, στον οποίο περιλαμβάνονται οι εξής προτάσεις:

• Να δοθεί το δικαίωμα αξιοποίησης και πώλησης του Συντελεστή Δόμησης των περιουσιών στα κατεχόμενα, με βάση την αξία της ιδιοκτησίας – είτε από τον ίδιο τον πρόσφυγα, είτε από τους νόμιμους κληρονόμους του.
• Επαναφορά προσφυγικών προγραμμάτων του κρατικού προϋπολογισμού στα επίπεδα προ της οικονομικής κρίσεως.
• Επαναφορά των στεγαστικών σχεδίων Διαχωρισμού Οικοπέδων και παραχώρηση τους ως αντιστάθμισμα σε όσους μένουν σε Τουρκοκυπριακά σπίτια ή όταν το σπίτι που ανήγειραν δεν μπορεί να τιτλοποιηθεί.
• Την παραχώρηση μακροχρόνιας μίσθωσης σε πρόσφυγες που διαμένουν σε τ/κ γη, την οποία μίσθωση θα μπορούν να μεταβιβάσουν στα παιδιά τους ή και να την πουλήσουν.
• Επαναδιανομή Τ/Κ γης στην ορθή βάση στους πρόσφυγες βάση επαγγέλματος, ιδιοκτησίας και εισοδηματικών κριτηρίων. Ταυτόχρονα θα διερευνηθούν και θα επανεξεταστούν όλες οι περιπτώσεις κατοχής οικίας ή διαμερίσματος σε προσφυγικούς οικισμούς, αυτοστεγάσεις ή σε Τ/Κ περιουσίες από μη πρόσφυγες ή μη δικαιούχους.

Γραφείο Τύπου
28 Νοεμβρίου 2017

ροή ειδήσεων