Στήριξη ατόμων με ειδικές ικανότητες και μετά την ηλικία των 21 ετών
Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Σύμφωνα με τον «Περί Αγωγής & Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο 113(1) του 1999» το Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού έχει την ευθύνη να παρέχει υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε παιδιά ηλικίας 3-18 ετών που φοιτούν σε Δημόσια Σχολεία, με δυνατότητα παράτασης της φοίτησης των μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας τους.

Δεδομένου ότι οι ανάγκες των συνανθρώπων μας, αυτής της  ειδικής κατηγορίας, δεν παύουν να υφίστανται με την ενηλικίωση τους, έχουμε καθήκον να επιδείξουμε μεγαλύτερη ευαισθησία και να συνειδητοποιήσουμε την ευθύνη που έχουμε όλοι απέναντι τους.

Η μοίρα έλαχε στα άτομα αυτά να φανούν λιγότερο τυχερά, για αυτό και δικαιούνται μιας καλύτερης μεταχείρισης. Οι γονείς, βρισκόμενοι πλέον σε προχωρημένη ηλικία, αδυνατούν να τους προσφέρουν όλα όσα χρειάζονται κι όλα όσα θα ήθελαν. Εύλογα αγωνιούν για το τι θα απογίνουν τα παιδιά τους, όταν αυτοί δεν θα βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Αρκετές φορές, η έλλειψη παροχής υπηρεσιών από την πολιτεία, οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων με ειδικές ικανότητες, καθώς και τον  εγκλεισμό στα σπίτια τους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι γονείς τους υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες για να τα φροντίζουν.

Καθίσταται σαφές, ότι μια κοινωνία με υψηλό δείκτη κοινωνικής προστασίας, οφείλει να διασφαλίσει την δυνατότητα για  δωρεάν ειδική αγωγή, εκπαίδευση και θεραπεία και μετά την ηλικία των 21 ετών. Η κατοχύρωση αυτή θα έχει θετικά αποτελέσματα όχι μόνο στην καλλιέργεια και ανάπτυξη περισσότερων δεξιοτήτων, αλλά και την βελτίωση του γνωστικού πεδίου των ατόμων αυτών.

Τα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού, Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας επιβάλλεται να συντονιστούν και να συνεργαστούν για  επεξεργασία και ετοιμασία ολοκληρωμένου προγράμματος στήριξης ενηλίκων ατόμων με ειδικές ικανότητες, για επίλυση του σοβαρού αυτού κοινωνικού προβλήματος.

Η προστασία και στήριξη των ατόμων με ειδικές ικανότητες αποτελεί καθρέφτη του πολιτιστικού επιπέδου κάθε λαού και κάθε κοινωνίας.

 

Γραφείο Τύπου

15 Οκτωβρίου 2018          

ροή ειδήσεων