Τα περιουσιακά στοιχεία του Συνεργατισμού διατίθενται σε ιδιώτες με αδιαφανείς διαδικασίες
WEB TV, Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΛΕΚΟΥ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗ

Έχουμε γίνει δέκτες καταγγελιών, ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Συνεργατισμού, που έχουν τεθεί υπό τη διαχείριση της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, γνωστής ως ΚΕΔΙΠΕΣ, διατίθενται σε ιδιώτες με αδιαφανείς διαδικασίες, παρά το ότι η κυβέρνηση, δια του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Οικονομικών, είχε διακηρύξει πως αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, θα τύγχαναν ορθολογιστικής διαχείρισης προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Ενώ, μετά και από την πίεση των κομμάτων, αποφασίστηκε πως οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές, θα είχαν προτεραιότητα στην εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων του Συνεργατισμού, πάντα για κοινωφελείς σκοπούς, οι αδιαφανείς διαδικασίες που ακολουθούνται, καταλήγουν σε δυσμενή διάκριση προς όφελος ιδιωτών, με εύλογη την υποψία για εξυπηρέτηση ημετέρων.

Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση πρέπει να σταματήσει πάραυτα.

Δεν θα επιτρέψουμε να πλουτίζουν κάποιοι και να πλήττονται οι τοπικές κοινωνίες με απρόβλεπτες συνέπειες.

Καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Οικονομικών, να παρέμβουν για να σταματήσει η αδιαφανής και μεροληπτική διαδικασία πώλησης περιουσιακών στοιχείων του Συνεργατισμού σε ιδιώτες και για να θεσπιστούν διαφανείς διαδικασίες για την εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων, με γνώμονα την κυβερνητική διακήρυξη για προτεραιότητα στις τοπικές αρχές.

Το Δημοκρατικό Κόμμα θα φέρει το θέμα ενώπιον των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Ελέγχου.

 

Γραφείο Τύπου

19 Φεβρουαρίου 2019      

ροή ειδήσεων