Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διακοπή σύνδεσης της Κύπρου, από συγκεκριμένες αεροπορικές εταιρίες, για σημαντικούς προορισμούς
Ανακοινώσεις |

Δήλωση του βουλευτή Μαρίνου Μουσιούττα

Έχουμε σήμερα διεξέλθει το θέμα που αφορά τα προβλήματα και τις προοπτικές του τουρισμού στην Κύπρο και ειδικότερα για τις δυσκολίες που προκύπτουν αναφορικά με την εξεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού στην τουριστική βιομηχανία του τόπου.

H έλλειψη στρατηγικής στον τουριστικό κλάδο, μεταξύ άλλων, δημιουργεί προβλήματα στην εξεύρεση εξειδικευμένου και ικανού προσωπικού, το οποίο χρειάζεται για να ενισχύσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Έχοντας υπόψη ότι η συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας ξεπερνά το 25% και δεν υπάρχουν περιθώρια προχειρότητας, γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται συνεχής επίβλεψη αλλά και εξειδικευμένη εκπαίδευση των υπαλλήλων στην τουριστική βιομηχανία.

Θα πρέπει η εκτελεστική εξουσία να καθοδηγήσει τις επιχειρήσεις ώστε να εκμεταλλευτούν  Ευρωπαϊκά προγράμματα και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την εκπαίδευση του προσωπικού στην τουριστική βιομηχανία.

Παράλληλα, ως Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύουμε ότι η αύξηση του τουρισμού και κατ’ επέκταση τα έσοδα του κράτους από το τουριστικό τομέα είναι θετική εξέλιξη, αλλά  θεωρούμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί τάχιστα η νέα  ολοκληρωμένη στρατηγική για τον Τουρισμό η οποία έχει παρουσιαστεί πρόσφατα.

Εκφράζουμε όμως την ανησυχία μας για την επερχόμενη τουριστική περίοδο, αλλά και για το μέλλον, λόγω της διακοπής σύνδεσης της Κύπρου μέσω ναυλωμένων πτήσεων, συγκεκριμένων αεροπορικών εταιριών από σημαντικούς προορισμούς. Τα εμπλεκόμενα υπουργεία και ειδικότερα το αρμόδιο Υφυπουργείο Τουρισμού, οφείλουν άμεσα να εγκύψουν στο πρόβλημα που δημιουργείται και να εξεύρουν λύσεις, δίδοντας κίνητρα για αναπλήρωση του κενού που παρουσιάζεται.

Ως Δημοκρατικό Κόμμα επισημαίνουμε ότι το τουριστικό προϊόν χρειάζεται ποιοτική αναβάθμιση και σε υποδομές, αλλά και στην διευκόλυνση του κλάδου του τουρισμού ώστε να αντληθεί εύκολη χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκούς πόρους.

Γραφείο Τύπου

19 Μαρτίου 2019

ροή ειδήσεων