Διεκδικούμε για την Κύπρο
στην Ευρώπη

Θεσμοθέτηση Ταμείων Προνοίας εργαζομένων και αντισταθμιστικά μέτρα, πρωτίστως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
14 Ιαν 2020 Ανακοινώσεις

Το Δημοκρατικό Κόμμα στηρίζει τη θέσπιση κανόνων, για τα Ταμεία Προνοίας των εργαζομένων και ταυτόχρονα προτείνει, προώθηση φορολογικών αντισταθμιστικών μέτρων, πρωτίστως, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Με αυτό τον τρόπο:

  1. Ενδυναμώνεται ο θεσμός των Ταμείων Προνοίας για να διασφαλίζονται οι εργαζόμενοι
  2. Εναρμονιζόμαστε με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία, αποφεύγοντας την επιβολή προστίμων και περαιτέρω επιβάρυνση των δημοσίων ταμείων.
  3. Παρέχονται ελαφρύνσεις και αντισταθμιστικά μέτρα, κάτι που θα βοηθήσει ιδιαίτερα, τις πιο ευάλωτες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ως προς τον συμψηφισμό του κόστους,

Ταυτόχρονα όμως το Δημοκρατικό Κόμμα επισημαίνει ότι δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση, σπεύδει την υστάτη να καταθέσει ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο στη Βουλή, χωρίς νομοτεχνικό έλεγχο και χωρίς να δίνεται χρόνος ώστε μέσα από μια παραγωγική συζήτηση, να εξευρεθούν οι τρόποι, από τη μία,  στήριξης του θεσμού των Ταμείων Προνοίας κι ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας στο Εθνικό Δίκαιο και από την άλλη, να προωθηθούν αντισταθμιστικά μέτρα, είτε υπό μορφή φορολογικών ελαφρύνσεων ή άλλων, στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες.

Γραφείο Τύπου – 14 Ιανουαρίου 2020

© 2019 Democratic Party, Cyprus. All Rights Reserved
Created by Sorvus Media