Το ΔΗΚΟ εκσυγχρονίζει και εμπλουτίζει την επικοινωνία με τα μέλη του
Συνέδριο ΔΗΚΟ
Ανακοινώσεις |

Με διαδικτυακή έρευνα αποτύπωσης των απόψεων των μελών του, το Δημοκρατικό Κόμμα εκσυγχρονίζει και εμπλουτίζει την επικοινωνία με τη βάση του.

Η καινοτόμος αυτή μέθοδος έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της αμφίδρομης επικοινωνίας των μελών με την ηγεσία του κόμματος, σε μια περίοδο που η πανδημία και τα μέτρα για αντιμετώπισή της, δυσχεραίνουν την επικοινωνία και περιορίζουν τη δυνατότητα συχνών και μεγάλων συγκεντρώσεων.

Είμαστε βέβαιοι ότι τα αποτελέσματα της έρευνας θα βοηθήσουν την ηγεσία και τα συλλογικά όργανα, να διαμορφώσουν εκείνες τις πολιτικές και προτάσεις, που θα πηγάζουν από τη βάση του Κόμματος και την κοινωνία ευρύτερα.

Η διαδικτυακή αυτή έρευνα προστίθεται πλέον, στους παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας και είναι ένα ακόμα χρήσιμο εργαλείο του Δημοκρατικού Κόμματος για τη διαμόρφωση ωφέλιμων προτάσεων και την ανάπτυξη εποικοδομητικής πολιτικής δράσης.

Γραφείο Τύπου

26 Ιανουαρίου 2022

ροή ειδήσεων