ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
WEB TV, Ανακοινώσεις, Στήλη Προέδρου |

Η Κύπρος για να πάει μπροστά χρειάζεται ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.
Αυτή η ανάπτυξη δεν θα προκύψει από μόνη της, αλλά απαιτούνται πρωτοβουλίες για την επίτευξη της.
Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμη ακούσει το σχέδιο της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικονομίας.

Αντίθετα, το Δημοκρατικό Κόμμα έχει σχέδιο.

Προτείνουμε ένα Νέο Μοντέλο Ανάπτυξης, το οποίο έχει διαμορφωθεί από συγκεκριμένες, υλοποιήσιμες και εφικτές προτάσεις.

Προτείνουμε:

  • Τη δημιουργία Τράπεζας Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων, ώστε να αποτραπεί το ξεπούλημα στο εξωτερικό, της περιουσίας των Κυπρίων.
  • Την παροχή φορολογικών κινήτρων για ενίσχυση των νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους τομείς.
  • Τη δημιουργία Ειδικού Αναπτυξιακού Ταμείου, το οποίο θα αντλεί επενδύσεις από το κράτος, από ιδιώτες και από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και κεφάλαια από ευρωπαϊκά κονδύλια και θα μπορεί να χρηματοδοτεί βιώσιμες επιχειρήσεις σε τομείς με σημαντικό ανταποδοτικό χαρακτήρα.
  • Τη μείωση του φόρου ακίνητης περιουσίας κατά 20%.
  • Τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις που δημιουργούν νέες, πρόσθετες θέσεις εργασίας. Η μείωση θα δίδεται στον φορολογικό συντελεστή και θα είναι κλιμακωτή.
  • Θα ξεκινά από 0,5% και θα φτάνει στο 2% αναλογικά με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν
  • Να απαιτείται μόνο μια άδεια για τη λειτουργία κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης
  • Τη διάθεση του 2% του προϋπολογισμού για αξιοποίηση για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επανεκπαίδευση ανέργων μέχρις ότου η ανεργία κατεβεί κάτω από 5%.
  • Να δοθούν κίνητρα για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων.
  • Να αποζημιωθούν οι κάτοχοι αξιογράφων, οι κύπριοι καταθέτες, τα ταμεία συντάξεως και προνοίας για το κούρεμα των καταθέσεων.

Έτσι θα πάει η Κύπρος Μπροστά.
Με προτάσεις και όχι με λόγια.

ροή ειδήσεων