Υπεύθυνη η στάση της Βουλής – Αποφεύχθηκε η υποβάθμιση της κυπριακής οικονομίας.
Ανακοινώσεις |

Η υπεύθυνη στάση της Βουλής χθες, απέτρεψε την υποβάθμιση της κυπριακής οικονομίας και μια νέα τραπεζική κρίση, όπως προειδοποιούσε και η Κεντρική Τράπεζα.

Εάν η Βουλή ψήφιζε τελικά την πρόταση που είχε ενώπιον της, θα διπλασιάζονταν οι προβλέψεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων και θα αυξάνονταν οι προβλέψεις των εξυπηρετούμενων. Προβλέψεις, που σε τέτοια περίπτωση θα ξεπερνούσαν τις υφιστάμενες ανάγκες κεφαλαίου των τραπεζών και η χώρα θα οδηγείτο ξανά σε εποχές του 2013.

Η Βουλή πολύ ορθά δεν ψήφισε τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου.

Την ίδια ώρα υπάρχει μια ολοκληρωμένη και ισορροπημένη κυβερνητική πρόταση η οποία μπορεί να αποτελέσει το πλαίσιο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Αναμένουμε ότι στη βάση της κυβερνητικής πρότασης και στη βάση των εισηγήσεων μας όπως αυτές έχουν δημοσιοποιηθεί χθες, θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα ώστε, το νέο πλαίσιο διαχείρισης ΜΕΔ τεθεί σε εφαρμογή το ταχύτερο δυνατό.

Πάγια θέση του Δημοκρατικού Κόμματος ήταν και παραμένει, να προστατεύσει τους ευάλωτους και τους υπεύθυνους δανειολήπτες, χωρίς να θέτει σε οποιοδήποτε κίνδυνο τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Γραφείο Τύπου

14 Ιουλίου 2023

ροή ειδήσεων