Χρ. Ερωτοκρίτου: Προτεραιότητά μας να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνονται σεβαστές οι διαδικασίες της Βουλής
Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ

Θέμα: Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. (Αρ. Φακ. 23.02.063.111-2022)

(Πρόταση νόμου των κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, Χρύση Παντελίδη, Χρίστου Σενέκη, Κωστή Ευσταθίου, Χρύσανθου Σαββίδη, Σταύρου Παπαδούρη)

Συνυπογράφουμε την πρόταση νόμου ο σκοπός του οποίου είναι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του βασικού νόμου, ώστε να υπόκεινται στον κοινοβουλευτικό έλεγχο περισσότερα πρόσωπα.

Πιστεύουμε πως ο κοινοβουλευτικός έλεγχος μπορεί και πρέπει να ασκείται πιο αποτελεσματικά, ώστε να διασφαλίζεται περισσότερο η διαφάνεια, την οποία η κοινωνία των πολιτών απαιτεί αλλά και την οποία ο τόπος έχει ανάγκη.

Σημαντικό όμως είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι ο σκοπός μας δεν είναι να στήνουμε λαϊκά Δικαστήρια στο Κοινοβούλιο. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ενώπιον των εκλεγμένων αντιπροσώπων της κοινωνίας αρμόζει να λογοδοτούν, με την καλή έννοια πάντοτε, τα πρόσωπα που σηκώνουν στους ώμους τους το βάρος της εξουσίας που κουβαλούν και αντίστοιχα το βάρος των ευθυνών των αποφάσεων που λαμβάνουν. Αυτό θεωρούμε ότι το οφείλουμε στους πολίτες.

Προτεραιότητα μας, μέσω της πρότασης αυτής, είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνονται σεβαστές οι διαδικασίες της Βουλής των Αντιπροσώπων, θα ενισχυθεί ο ρόλος της Βουλής και ταυτόχρονα θα διατηρηθεί το κύρος και η αξιοπιστία του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Με αυτό τον τρόπο προάγουμε τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση όπως και το αίσθημα δικαίου.

Άλλωστε, ας μη ξεχνάμε πως δεν υπάρχει άλλη οδός άσκησης άμεσου ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας, πέρα από της κοινοβουλευτικής. Αυτός βεβαίως ο έλεγχος πρέπει να γίνεται πάντοτε μέσα στα συνταγματικά πλαίσια και σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία του κράτους.

Γραφείο Τύπου

27 Σεπτεμβρίου 2023

ροή ειδήσεων