Χρ. Παντελίδης: Δύο προτάσεις νόμου από το ΔΗΚΟ ώστε να δοθούν πρόσθετα χρονικά περιθώρια σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα για υποχρεώσεις προς το κράτος
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πρόταση νόμου
WEB TV, Ανακοινώσεις |

Δήλωση του Βουλευτή Λευκωσίας του Δημοκρατικού Κόμματος και προεδρεύοντα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Χρύση Παντελίδη μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής

Το Δημοκρατικό Κόμμα, έχοντας υπόψη του τη δύσκολη κατάσταση στην οποία συνεχίζουν να βρίσκονται οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω της παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης, αλλά και λόγω της αβεβαιότητας και των συνεπειών της συνεχιζόμενης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, που αναπόφευκτα επηρεάζει όλους τους κλάδους της κυπριακής Οικονομίας, κατέθεσε δύο προτάσεις νόμου ώστε να δοθούν πρόσθετα χρονικά περιθώρια σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα για υποχρεώσεις τους έναντι του κράτους, το οποίο, μάλιστα, στην προκειμένη περίπτωση, δεν εφάρμοσε τις προθεσμίες που το ίδιο όφειλε.

Πιο συγκεκριμένα, προτείναμε την τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου ώστε να δοθεί παράταση τεσσάρων μηνών στην προβλεπόμενη προθεσμία για υποβολή δήλωσης εισοδήματος εταιρίας (ΤΦ4) και υποβολή δήλωσης εισοδήματος Προσώπου (ΤΦ1) για το φορολογικό έτος 2020.

Με αυτό τον τρόπο, η προθεσμία της 31ης Μαρτίου 2022 θα μετακινηθεί στις 31 Ιουλίου 2022, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

Με ικανοποίηση ακούσαμε σήμερα όλα τα κόμματα που συμμετείχαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής να στηρίζουν τις Προτάσεις Νόμου του Δημοκρατικού Κόμματος, οι οποίες θα οδηγηθούν στην Ολομέλεια προς ψήφιση το συντομότερο δυνατό.

Συνεδριακό Κέντρο, 14 Μαρτίου 2022

ροή ειδήσεων