Χρ. Παντελίδης: Ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής είναι σωστός και απολύτως αναγκαίος για όσο διαρκεί η τουρκική κατοχή
Ανακοινώσεις |

Γραπτή δήλωση του Χρύση Παντελίδη, Βουλευτή Λευκωσίας του Δημοκρατικού Κόμματος, μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού

Θέμα 1: «Η διακίνηση αγαθών με τα Κατεχόμενα στο πλαίσιο του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής και οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που προκαλούνται»

Η θέση μας στη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν σαφής. Ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής είναι ένας σωστός και απολύτως αναγκαίος κανονισμός, για όσο διαρκεί η τουρκική κατοχή. Ακριβώς για αυτό το λόγο, επιμένουμε στην ανάγκη πιστής και αυστηρής εφαρμογής αυτού του Κανονισμού και πιστεύουμε πως τα περισσότερα προβλήματα αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων στρεβλώσεων προκαλούνται ακριβώς επειδή τα τελευταία χρόνια ΔΕΝ εφαρμόζεται αυστηρά και πιστά αυτός ο Κανονισμός. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να στρέψω την προσοχή όλων στον κατασκευαστικό τομέα, καθώς δεν είναι μόνο τα καύσιμα το πρόβλημα. Η διακίνηση αμφιβόλου προέλευσης ή ποιότητας ή ανθεκτικότητας δομικών ή κατασκευαστικών υλικών από τα Κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές, δεν συνιστά μόνο παράμετρο παραβίασης του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής αλλά εγείρει και ζητήματα ασφάλειας των κατασκευών που χρησιμοποιούν τέτοια υλικά. Επομένως, τονίζουμε την ανάγκη αύξησης και εντατικοποίησης των ελέγχων, που οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας οφείλουν και εντέλλονται να διενεργούν. Δυστυχώς, αυτοί οι έλεγχοι τα τελευταία χρόνια ήταν ανεπαρκείς και αναποτελεσματικοί.

Πέραν των παραβιάσεων του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, υπάρχει και το ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα του λαθρεμπορίου με τα Κατεχόμενα, το οποίο διεξάγεται παρανόμως, στο σκοτάδι και μακριά από τα σημεία διέλευσης (Οδοφράγματα) και εντελώς εκτός των όσων προβλέπονται στον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής. Η ανάγκη αποτελεσματικών ελέγχων, δίωξης των ενόχων και δραστικής πάταξης αυτού του Λαθρεμπορίου είναι διπλά επιβεβλημένη.

Θέμα 2: «Διορισμός μελών στην Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου»

Το Δημοκρατικό Κόμμα είχε απορρίψει την προηγούμενη τριάδα, η οποία ήταν διορισμένη ελάχιστες μόνο μέρες πριν τις εκλογές, από την προηγούμενη διακυβέρνηση. Ήταν, δηλαδή, θέμα αρχής, και όχι προσώπων. Πλέον, έχουμε μια νέα διακυβέρνηση, που εισηγείται τρία νέα πρόσωπα. Άρα, το θέμα αρχής που είχαμε θέσει πριν τις Εκλογές, δεν ισχύει πλέον. Σε σχέση με τα τρία πρόσωπα, αντιλαμβανόμαστε το επιχείρημα, που τέθηκε δημοσίως λόγω της επαγγελματικής ενασχόλησης του ενός και κρίνουμε ότι θα ήταν χρήσιμη μια περαιτέρω μελέτη και νομική γνωμάτευση επί του θέματος.

Γραφείο Τύπου

2 Μαΐου 2023

ροή ειδήσεων