Χρ. Σενέκης: Επιβεβαιώνεται η γενικότερη εικόνα της προβληματικής διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσίων
Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕΝΕΚΗ

Θέμα: Ευρήματα ειδικής έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τη διαχείριση τουρκοκυπριακών επαγγελματικών υποστατικών

Στη σημερινή έκτακτη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων παρουσιάστηκε η Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, που αφορά στη διαχείριση τουρκοκυπριακών επαγγελματικών υποστατικών.

Η έκθεση βασίζεται στα ευρήματα δειγματοληπτικού ελέγχου επί 23 περιπτώσεων παραχώρησης τέτοιων υποστατικών.

Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τη γενικότερη εικόνα της προβληματικής διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσίων, οι οποίες -στη βάση του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών νόμου του 1991- θα έπρεπε να εξυπηρετούν τις ανάγκες του προσφυγικού κόσμου.

Το πλέον ανησυχητικό εύρημα είναι ότι το 35% των υπό εξέταση υποστατικών έχουν παραχωρηθεί σε μη πρόσφυγες, κατά παράβαση του θεμελιώδους σκοπού σύστασης του Κηδεμόνα.

Περαιτέρω διαπιστώνεται σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ συμβατικού ενοικίου των παραχωρημένων τουρκοκυπριακών επαγγελματικών υποστατικών και του αγοραίου ενοικίου σε προνομιακές περιοχές, γεγονός που συνεπάγεται σημαντική απώλεια εσόδων για την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και ταυτόχρονα πιθανό να δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και/ή κρατικής ενίσχυσης.

Εξίσου προβληματική κατάσταση προκύπτει από τα 8,3 εκ. ευρώ ανείσπρακτων οφειλών σε ενοίκια τέτοιων υποστατικών.

Αναμένονται εδώ και μήνες τα νέα κριτήρια παραχώρησης τουρκοκυπριακών περιουσιών, που ετοιμάστηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών, με τα οποία θα δημιουργηθεί ένα νέο αξιοκρατικό πλαίσιο διαχείρισης των εν λόγω περιουσιών.

Καλούμε το υπουργείο Εσωτερικών να επισπεύσει τη διαδικασία και το συντομότερο δυνατό να καταθέσει στη Βουλή τους συγκεκριμένους κανονισμούς.

Το σημαντικότερο σε αυτούς τους κανονισμούς είναι να υπάρξει εξουσία στην Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών να ανακτήσει τέτοιες περιουσίες που σήμερα διαπιστώνεται ότι κατέχονται από μη δικαιούχους, δηλαδή σε μη πρόσφυγες, ώστε γίνει ανακατανομή σε δικαιούχους πρόσφυγες.

Γραφείο Τύπου – 24 Μαϊου 2023

ροή ειδήσεων