ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΠΑΚΦ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Ανακοινώσεις, Στήλη Προέδρου |

Το διήμερο 29 – 30 Ιουλίου 2017 έλαβε χώρα στην Κακοπετριά το ιδρυτικό συνέδριο της Συντονιστικής Εκτελεστικής Γραμματείας της ΔΗ.ΠΑ.Κ.Φ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ.

Το Σάββατο 29 Ιουλίου στο επίσημο μέρος του συνεδρίου και στην παρουσία του Προέδρου του ΔΗΚΟ και υποψηφίου Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νικόλα Παπαδόπουλου, εγκρίθηκε ομοφώνως το Καταστατικό.

Την ίδια μέρα, κατά τις απογευματινές εργασίες του συνεδρίου, εξελέγη, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Καταστατικού, η πρώτη Συντονιστική Εκτελεστική Γραμματεία. Τις θέσεις έλαβαν:

Κεντρικός Συντονιστής: Φώτιος Τριμπάκκιρος

Συντονιστής Κύπρου: Ιωκείμ Χριστοδούλου

Συντονίστρια Ελλάδας: Έλενα Σωτηριάδου

Συντονίστρια Αγγλίας: Γεωργία Γιάγκου

Ταμίας: Κωνσταντίνα Ευθυμίου

Εκ της Συντονιστικής Εκτελεστικής Γραμματείας

 

31 Ιουλίου 2017

 

ροή ειδήσεων