Διεθνής Ημέρα Εκπαίδευσης
Ανακοινώσεις |

Με την ευκαιρία της 24ης Ιανουαρίου, Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαίδευσης το Δημοκρατικό Κόμμα αναδεικνύει την Παιδεία ως μια θεμελιώδη εθνική προτεραιότητα.

Η εκπαίδευση εκτός από ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα αποτελεί και δημόσια ευθύνη.

Στόχος ενός ποιοτικού εκπαιδευτικού συστήματος δεν είναι μόνο η αριθμητική, η ανάγνωση και η γραφή αλλά η πολύπλευρη μόρφωση και διαπαιδαγώγηση των παιδιών, παρέχοντας τους όλα εκείνα τα εφόδια που χρειάζονται για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας τους.

Ο εκσυγχρονισμός και η θεμελίωση ενός πιο ανθρωποκεντρικού, σύγχρονου, ποιοτικού και αποτελεσματικού εκπαιδευτικού συστήματος, μπορεί επιτευχθεί μέσα από την εφαρμογή των θέσεων του ανεξάρτητου υποψηφίου Νίκου Χριστοδουλίδη, τις οποίες το ΔΗΚΟ στηρίζει.

Ορισμένες από αυτές τις προτάσεις είναι η επαναξιολόγηση του θεσμού των τετραμήνων εξετάσεων των μαθητών αλλά και των αναλυτικών προγραμμάτων, ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, η εφαρμογή μεθόδων που βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες, να καλλιεργήσουν κριτικό και δημιουργικό πνεύμα αλλά και η ουσιαστική σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας.

Η εκπαίδευση ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, περιλαμβάνει επίσης τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές καλούνται να λειτουργήσουν εντός των σχολικών μονάδων. Συνθήκες οι οποίες, με τις σωστές πρωτοβουλίες μπορούν να βελτιωθούν.

Γραφείο Τύπου

24 Ιανουαρίου 2023

ροή ειδήσεων