Δήλωση βουλευτή Χριστιάνας Ερωτοκρίτου για τον προϋπολογισμό της Νομικής Υπηρεσίας
14 Νοέ 2018 Ανακοινώσεις

Εκφράζουμε την ευαρέσκεια και την ικανοποίηση μας  τόσο για τη δράση της Νομικής Υπηρεσίας, όσο και για τους στόχους που τέθηκαν απ’ αυτήν για το έτος 2019, από τους οποίους στόχους διαφαίνονται οι πολύ καλές προοπτικές ουσιαστικής μεταρρύθμισης και πληρέστερης ανταπόκρισης στις ανάγκες απονομής δικαιοσύνης.

Ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας και βεβαίως η υπηρεσία του, επιτελούν ένα σπουδαίο έργο και απέδειξαν ότι ανταποκρίθηκαν σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις που δημιουργήθηκαν το 2013 και επιβάρυναν την εύρυθμη λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας. Πρέπει να πούμε ότι συνεπεία των χειρισμών της Νομικής Υπηρεσίας απορρίφθηκαν διαδικασίες εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας που διεκδικούσαν δισεκατομμύρια.

Σε σχέση με τους κύριους στόχους που έθεσε η Νομική Υπηρεσία, με τους οποίους ασφαλώς συμφωνούμε,  θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η Νομική Υπηρεσία δεν αποτελεί ένα οποιοδήποτε κομμάτι του κράτους. Αντιθέτως, πρόκειται για ένα από τα πιο νευραλγικά τμήματα του το οποίο άπτεται της πιο ευαίσθητης πτυχή της κοινωνίας, τη δικαιοσύνη.  Ως εκ τούτου, είναι καλό να γνωρίζουμε τους ενδεχόμενους, για το κράτος, κινδύνους οι οποίοι πιθανό να επηρεάζουν το έργο της Νομικής Υπηρεσίας και αποτυπώνονται στη χρηματική αποτίμηση αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, τονίζουμε ότι είμαστε θετικοί σε οποιοδήποτε αίτημα για στελέχωση της Νομικής Υπηρεσίας. Ας αναλογιστούμε όμως κατά πόσο το πρόβλημα της υποστελέχωσης είναι μόνο θέμα αριθμητικό ή τελικά ανάγεται και σε ποιοτικό ζήτημα. Λαμβανομένου υπόψη αυτού του συλλογισμού πιστεύουμε πως είναι αδήριτη ανάγκη να οπλίσουμε τη Νομική Υπηρεσία με σύγχρονα μέσα για επίτευξη καλύτερων νομικών αποτελεσμάτων με πρώτο και κύριο στόχο να έχουμε αποτέλεσμα για τις έρευνες για την κατάρρευση της οικονομίας και να αντιμετωπίσουν επιτέλους την Κυπριακή Δικαιοσύνη αυτοί που ευθύνονται.

Περαιτέρω, όσον αφορά την αυτονόμηση της Νομικής Υπηρεσίας, είμαστε βεβαίως πλήρως ταυτισμένοι με το σκοπό αυτό. Η Διοικητική αυτοτέλεια και ανεξαρτησία είναι απολύτως επιβεβλημένη προς αναχαίτιση των αδικιών και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας.

Γι’ αυτό θα πρέπει το συντομότερο να έρθει ενώπιον της Βουλής το νομοσχέδιο της αυτονόμησης το οποίο, ως μας ενημέρωσε ο Γενικός Εισαγγελέας, έχει τύχει αρνητικής ανταπόκρισης από την εκτελεστική εξουσία και η προώθηση του αναστάλθηκε επ’ αόριστον.

 

Γραφείο Τύπου

14 Νοεμβρίου 2018           

© 2019 Democratic Party, Cyprus. All Rights Reserved
Created by Sorvus Media