Εγκρίθηκε η τροπολογία Κ. Μαυρίδη για Τουρκία: «πρώτα αναγνωρίστε την Κυπριακή Δημοκρατία»
22 Ιούν 2018 Ανακοινώσεις

ΔΗΛΩΣΗ Ευρωβουλευτή Κώστα Μαυρίδη (ΔΗΚΟ και S & D)

Στην αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξέτασε την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό τη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας για συνεργασία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Europol και τουρκικών αρχών για καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας, υπερψηφίστηκε η τροπολογία που κατέθεσα, βάσει της οποίας η Τουρκία οφείλει πρώτα να συνεργαστεί με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία που εγκρίθηκε ορίζει ότι, «προϋπόθεση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων είναι η Τουρκία να εκπληρώσει την οριζόντια υποχρέωσή της για πλήρη και αποτελεσματική συνεργασία χωρίς διακρίσεις με όλα τα κράτη μέλη συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε θέματα ΔΕΥ (Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων)».

Το μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αρκετά θετικό για τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως Ευρωβουλευτής, αισθάνομαι ότι έπραξα το καθήκον μου προς την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω προς Ευρωβουλευτές από διαφορετική Πολιτική Ομάδα και άλλο Κράτος, που συνυπόγραψαν την τροπολογία μου. Η εν λόγω Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι  γνωμοδοτική, με πολιτική σημασία. Το αρμόδιο όργανο για τη λήψη της απόφασης είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν οι Κυβερνήσεις των Κρατών-Μελών. Το ζητούμενο πλέον είναι με συλλογική προσπάθεια, Κυπριακής Κυβέρνησης και Ευρωβουλευτών, η τροπολογία να εγκριθεί και από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Ιούλιο. Προσβλέπουμε λοιπόν ότι, η Κυπριακή Κυβέρνηση θα στηρίξει έμπρακτα αυτή τη φορά την πρωτοβουλία για το καλό της Κύπρου.

 

22/6/2018

© 2019 Democratic Party, Cyprus. All Rights Reserved
Created by Sorvus Media