Εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων
24 Μαΐ 2018 Ανακοινώσεις

Το Δημοκρατικό Κόμμα έχει συμμορφωθεί και έχει εναρμονιστεί με τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, του οποίου η ισχύ αρχίζει από τις 25 Μαΐου 2018.

Ήδη, οι διαδικασίες φύλαξης και χρήσης του μητρώου των μελών του Δημοκρατικού Κόμματος, συνάδουν απόλυτα με τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Ενόψει της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης του Δημοκρατικού Κόμματος, στις 10 Ιουνίου 2018, το Δημοκρατικό Κόμμα δηλώνει ότι, η οποιαδήποτε επικοινωνία του κόμματος με τα μέλη, θα γίνεται απευθείας μόνο από το ίδιο το κόμμα και για την οποιαδήποτε επικοινωνία άλλου είδους, το Δημοκρατικό Κόμμα δε φέρει καμία ευθύνη.

Ανακοινώνουμε επίσης, ότι ήδη επικοινωνήσαμε με τα μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος, μέσω γραπτού τηλεφωνικού μηνύματος, ζητώντας την έγκριση τους για τη μελλοντική επικοινωνία του κόμματος μαζί τους και για τον τρόπο επικοινωνίας.

 

Γραφείο Τύπου

24 Μαΐου 2018

© 2019 Democratic Party, Cyprus. All Rights Reserved
Created by Sorvus Media