Επιβάλλεται να γίνει περαιτέρω διαβούλευση, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής συζήτησης, για σημαντικά ζητήματα της κυβερνητικής πρότασης για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ανακοινώσεις |

Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να εξυπηρετεί τους δημότες, να γίνει πιο παραγωγική και σαφέστατα να υπάρξει μείωση στα τέλη, τα οποία θα είναι επ’ ωφελεία των πολιτών.

Ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη βιωσιμότητα των νέων σχηματισμών. 

Από τη μια πλευρά, το Δημοκρατικό Κόμμα διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι στην κυβερνητική πρόταση, όπως την έχει παρουσιάσει ο Υπουργός Εσωτερικών, περιλαμβάνονται εισηγήσεις του ΔΗΚΟ, το οποίο υπενθυμίζουμε ότι έχει καταθέσει ολοκληρωμένο πακέτο προτάσεων.

Βασική εισήγηση που άπτεται της όλης φιλοσοφίας της μεταρρύθμισης, ήταν όπως υπάρξει δραστική μείωση των Δήμων, κάτι το οποίο έχει υιοθετηθεί, αφού η κυβέρνηση προτείνει τη δημιουργία 17 Νέων Δήμων που θα προέλθουν από τις συνενώσεις 80 υφιστάμενων Τοπικών Αρχών, 30 Δήμων και 48 Κοινοτήτων.

Από την άλλη, το Δημοκρατικό Κόμμα επισημαίνει εξίσου σημαντικά ζητήματα, για τα οποία επιβάλλεται να γίνει περαιτέρω διαβούλευση στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής συζήτησης.

Θέση του Δημοκρατικού Κόμματος, είναι όπως τα τρία νομοσχέδια, για τον περί Επαρχιακών Συμβουλίων Νόμο, τον περί Συμπλεγματοποίησης των Υπηρεσιών Νόμο και τον περί Δήμων Νόμο, να υποβληθούν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και να συζητηθούν ταυτόχρονα και ολοκληρωμένα.

Το Δημοκρατικό Κόμμα, με γνώμονα την ορθολογιστική και ανθρωποκεντρική διαχείριση της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα τοποθετηθεί την ώρα που πρέπει.

Γραφείο Τύπου

2 Δεκεμβρίου 2019

ροή ειδήσεων