Ερωτήματα Δημοκρατικού Κόμματος, προς την κυβέρνηση, για το θέμα της μη συμμόρφωσης, με την ευρωπαϊκή οδηγία για το ποσοστό βιοκαυσίμων στις μεταφορές,
17 Ιαν 2020 Ανακοινώσεις

Το Δημοκρατικό Κόμμα προβληματίζεται έντονα για τη διαφαινομένη αδράνεια, της κυβέρνησης στη λήψη μέτρων, ως προς την εκπλήρωση ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Η διορία συμμόρφωσης, σε σχέση με το ποσοστό βιοκαυσίμων στις μεταφορές, έχει παρέλθει. Πέραν των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων, η Κύπρος θα επωμιστεί και το επιπλέον κόστος της παράβασης.  

Η κυβέρνηση γνώριζε εδώ και πολλά χρόνια ότι:

  • από την 1η Ιανουαρίου 2020,  η Κύπρος θα έπρεπε, βάσει ευρωπαϊκής  υποχρέωσης, να καλύπτει το 10% της ενέργειας που καταναλώνεται στις μεταφορές, (με εξαίρεση αερομεταφορές και ναυσιπλοΐα), από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
  • η Κύπρος κάλυπτε μόλις 2,5% της ενέργειας από ΑΠΕ
  • η υποχρεωτική διείσδυση ποσοστού 10% βιοκαυσίμων, στα συμβατικά καύσιμα θα επέφερε αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης.

Το Δημοκρατικό Κόμμα απευθύνει τα εξής ερωτήματα προς την κυβέρνηση: 

  • Πως θα διαχειριστεί την εκπνοή της διορίας, για εκπλήρωση του στόχου για 10% κάλυψη της ενέργειας στις μεταφορές,  από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;
  • Πως θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες επιβολής προστίμου; – Γιατί τόσα χρόνια, δεν έκανε κάτι, ώστε σήμερα να μην κινδυνεύουν να επιβαρυνθούν τα δημόσια ταμεία;
  • Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί όλα αυτά τα χρόνια να διασφαλίσει ότι θα εκπληρωθεί η υποχρέωση;
  • Γιατί δεν αναθεώρησε σε ικανοποιητικό βαθμό, το Εθνικό Σχέδιο Πολιτικής για την Ανάπτυξη της Αγοράς Εναλλακτικών Καυσίμων στον Τομέα των μεταφορών;
  • Έλαβε μέτρα για προώθηση και ανάπτυξη τέτοιων υποδομών;
  • Γνωρίζοντας ότι από την 01.01.2020, ο καταναλωτής θα επιβαρυνόταν με αυξήσεις στα καύσιμα, μελέτησε και προώθησε οποιαδήποτε άλλα αντισταθμιστικά μέτρα;
  • Γνωρίζοντας το αυξημένο κόστος των βιοκαυσίμων, στήριξε την προσέλκυση ενδιαφέροντος για τοπική παραγωγή;

Το Δημοκρατικό Κόμμα απαιτεί απαντήσεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ανήκει στην κυβέρνηση αλλά σε όλους τους πολίτες, που πρέπει, επιτέλους, να πάψουν να πληρώνουν την κακοδιαχείριση και την αδράνεια των κυβερνώντων.

Γραφείο Τύπου

17 Ιανουαρίου 2020

© 2019 Democratic Party, Cyprus. All Rights Reserved
Created by Sorvus Media