Η αμέριστη συμπαράσταση μας στον αγώνα των ατόμων με αναπηρία, θα έχει νόημα αν συνεχίσουμε μαζί τους να διεκδικούμε και να προτείνουμε
Ανακοινώσεις |

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ο δείκτης πολιτισμού μιας κοινωνίας αποτυπώνεται στην ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία και η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, που θεσπίστηκε το 1992 και τηρείται παγκόσμια από τα Ηνωμένα Έθνη, αυτό πρέπει να μας θυμίζει.

Τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στην καθημερινή τους ζωή, αφού δυστυχώς η κοινωνία δεν λαμβάνει πολλές φορές υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας με αποτέλεσμα οι συνάνθρωποι μας με αναπηρίες να βιώνουν την περιθωριοποίηση.

Η αμέριστη συμπαράσταση μας στον αγώνα των ατόμων με αναπηρία, θα έχει νόημα αν συνεχίσουμε μαζί τους να διεκδικούμε και να προτείνουμε.

Το Δημοκρατικό Κόμμα έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, όπως:

  • Τη δημιουργία θεσμού Επιτρόπου για την Αναπηρία για καλύτερη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν τα άτομα με αναπηρία, στον οποίο να ανατεθούν βάσει Νομοθεσίας, συγκεκριμένα ουσιαστικά καθήκοντα όπως η ευθύνη εφαρμογής των συστάσεων της Επιτροπής για την Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα ανάπηρα άτομα.
  • Τη δημιουργία Υπηρεσίας Προσβασιμότητας στο Υπουργείο Εσωτερικών, με ευθύνη την εφαρμογή των σχετικών Νομοθεσιών.
  • Την καλύτερη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας και υποχρεωτική αξιολόγηση λειτουργικότητας.
  • Τον καταρτισμό προγράμματος δράσης πολυθεματικής ομάδας για την καλύτερη στήριξη των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.
  • Την ανάπτυξη ευέλικτων μορφών απασχόλησης για άτομα με αναπηρίες.

Η δράση όλων μας δεν πρέπει να περιορίζεται στη λεκτική στήριξη της προσπάθειας των ατόμων αυτών, να διεκδικήσουν τα αυτονόητα, αλλά στην εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής στήριξης των συνανθρώπων μας με αναπηρία.

 

 

Γραφείο Τύπου

3 Δεκεμβρίου 2018

ροή ειδήσεων