Η πλήρως ταυτισμένη πολιτική Μαλά – Αναστασιάδη, στο κυπριακό, αποδέχεται κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και συμφωνία, που θα καταστήσει την Κύπρο τουρκικό προτεκτοράτο
Ανακοινώσεις |

Σταύρος Μαλάς και Νίκος Αναστασιάδης είναι έτοιμοι να διαπραγματευτούν το κυπριακό, υποχωρώντας περαιτέρω από τις ήδη τραγικές υποχωρήσεις του κ. Αναστασιάδη στο Crans Montana, αποδεχόμενοι την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και καθιστώντας την Κύπρο τουρκικό προτεκτοράτο.

Η πλήρης ταύτιση Αναστασιάδη – Μαλά στο κυπριακό, επιβεβαιώνεται από τον ίδιο τον κ. Άντρο Κυπριανού, σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Χαραυγή την πρώτη Ιανουαρίου και από την ανακοίνωση των Ενωμένων Δημοκρατών, που στηρίζει τις υποψηφιότητες Αναστασιάδη και Μαλά.

Η πολιτική Μαλά – Αναστασιάδη αποδέχεται:

• Την εκ περιτροπής Προεδρία.
• Την λεγόμενη αποτελεσματική συμμετοχή, δηλαδή την αριθμητική ισότητα και τη μια θετική ψήφο για τους ομοσπονδιακούς θεσμούς.
• Την ισότιμη μεταχείριση των τούρκων υπηκόων με τους ελλαδίτες-ευρωπαίους πολίτες, δηλαδή τις τέσσερις ελευθερίες των Τούρκων.
• Την υπερέχουσα θέση των σφετεριστών σε ότι αφορά το Περιουσιακό.
• Την παραμονή όλων των εποίκων.
• Τις μεταβατικές εγγυήσεις.
• Την παραμονή τουρκικών στρατευμάτων εσαεί μετά τη λύση του Κυπριακού.

Μόνη διέξοδος από τα αδιέξοδα είναι η διεκδικητική πολιτική του Νικόλα Παπαδόπουλου και των Δυνάμεων της Αλλαγής, όπως περιγράφεται στη Νέα Στρατηγική για την Κυπριακή Δημοκρατία και τη λύση του Κυπριακού, πολιτική που θα επαναφέρει την Αξιοπρέπεια και την Ελπίδα.

Στην υποχωρητική και ηττοπαθή πολιτική των Αναστασιάδη και Μαλά, απαντούμε με την πολιτική του Νικόλα Παπαδόπουλου, που δεν αποδέχεται τις πρόνοιες μιας θνησιγενούς λύσης κατάργησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και προτείνει τρόπους και ενέργειες στήριξης και ενδυνάμωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Γραφείο Τύπου
2 Ιανουαρίου 2018

ροή ειδήσεων