Η πολιτική Αναστασιάδη καταργεί την Κυπριακή Δημοκρατία και εκχωρεί ρόλο συμπροέδρου στον κατοχικό ηγέτη και αυτό αποδεικνύεται από έγγραφα
25 Οκτ 2017 Ανακοινώσεις

Ασέβεια έναντι της ευθύνης που θα έπρεπε να είχαν για τη διαχείριση του κυπριακού και προσβολή της νοημοσύνης του λαού, αποτελεί η απέλπιδα προσπάθεια των κυβερνώντων να διαστρεβλώσουν αυτά που είπε ο Νικόλας Παπαδόπουλος για τις προτάσεις του Νίκου Αναστασιάδη περί των προνοιών της μεταβατικής περιόδου μετά τη λύση του κυπριακού.

Ο υποψήφιος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νικόλας Παπαδόπουλος αναφέρθηκε σε έγγραφο ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2015, με τίτλο «Entry into force», που δόθηκε στους πολιτικούς αρχηγούς ένα χρόνο αργότερα και στο οποίο καταγράφεται η πρόταση του Νίκου Αναστασιάδη.

Η πρόταση, που έχει συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές, είναι η εξής:

«…οι δύο ηγέτες, θα προχωρήσουν άμεσα, σε διαβούλευση με τις πολιτικές δυνάμεις και άλλους εμπλεκόμενους, να συμπληρώσουν όλα τα αξιώματα και θέσεις όλων των θεσμών σε όλες τις εξουσίες (εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική) και όλους τους ανεξάρτητους αξιωματούχους, μέχρι να λάβουν χώρα εκλογές ή/και να ακολουθήσουν διορισμοί και τοποθετήσεις, σύμφωνα με τις κανονικές πρόνοιες του συντάγματος. Οι δύο ηγέτες θα ανακηρυχθούν Πρόεδροι και θα εξασκήσουν τις ανάλογες εξουσίες οι οποίες προνοούνται από το ομοσπονδιακό σύνταγμα…Η διακριτική εξουσία που θα παρέχεται στους δύο ηγέτες θα αφορά κυρίως την επιλογή των ατόμων και των πολιτικών αξιωματούχων οι οποίοι θα αποτελούν την αρχική σύνθεση των σωμάτων ή/και των θεσμών…»

Από την υποχώρηση του κ. Αναστασιάδη, προκύπτει:

• Η κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η απόκρυψη της παρθενογένεσης μέσω της εκχώρησης των εξουσιών στους Αναστασιάδη και Ακκιντζί.
• Η απόδοση στον κατοχικό ηγέτη του ρόλου του συμπροέδρου, από τον κ. Αναστασιάδη.

Η πολιτική του Νίκου Αναστασιάδη οδηγεί στην κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η πολιτική της Νέας Στρατηγικής του Νικόλα Παπαδόπουλου προτείνει συνέχιση και ενίσχυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Γραφείο Τύπου
25 Οκτωβρίου 2017

© 2019 Democratic Party, Cyprus. All Rights Reserved
Created by Sorvus Media