Η πρόθεση πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ΜΕΔ, ενισχύει τη θέση του Δημοκρατικού Κόμματος για τη δημιουργία Δημόσιου Φορέα Διαχείρισης Μη – Εξυπηρετουμένων Δανείων
Ανακοινώσεις |

Η αυριανή σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων για το θέμα των Μη – Εξυπηρετουμένων Δανείων, που συγκαλείται μετά από την ανταπόκριση του Προέδρου της Δημοκρατίας στην επιστολή του Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλου, είναι για το Δημοκρατικό Κόμμα εξαιρετικής σημασίας, στην κατεύθυνση της χάραξης πολιτικής προς αντιμετώπιση του σοβαρότατου προβλήματος των Μη – Εξυπηρετουμένων Δανείων.

Το Δημοκρατικό Κόμμα θα προσέλθει με ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία κατατέθηκε δημόσια από τον Νικόλα Παπαδόπουλο τον Ιανουάριο του 2015 και έκτοτε έχει εμπλουτιστεί και επικαιροποιηθεί.

Στόχος του Δημοκρατικού Κόμματος θα είναι η διαμόρφωση μας κοινής πρότασης με τα άλλα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου.

Μεταξύ άλλων κάποιες από τις βασικές προτάσεις του Δημοκρατικού Κόμματος θα είναι:

  • Ο καθορισμός μίας ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής Διαχείρισης των ΜΕΔ
  • Η δημιουργία Δημόσιου Φορέα Διαχείρισης Μη – Εξυπηρετουμένων Δανείων για τη προστασία της κύριας κατοικίας και των καλόπιστων μη-βιώσιμων μικρομεσαίων δανειοληπτών.
  • Η σύσταση Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης των Μη – Εξυπηρετουμένων Δανείων, η οποία θα καθορίζει την πολιτική διαχείρισης των ΜΕΔ, στην οποία να εκπροσωπούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και ενδιαφερόμενοι.

Με αυτόν τον τρόπο θα εκπροσωπείται στη διαχείριση των ΜΕΔ ένα ευρύ φάσμα του λαού, μέσω συνδέσμων δανειοληπτών, εγγυητών και μικρομεσαίων επαγγελματιών.

  • Η ενίσχυση της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας
  • Η ενίσχυση των δικαστηρίων και η Δημιουργία ενός ειδικού «Χρεοδικίου» για να επισπευτούν οι δικαστικές διαδικασίες προστασίας των δανειοληπτών μέσω του Πλαισίου Αφερεγγυότητας.

Το Δημοκρατικό Κόμμα σημειώνει και θεωρεί ότι πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη, η θέση που εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δια του Αντιπροέδρου της, Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο οποίος ανέφερε ότι «θα φτιάξουμε ένα πρότυπο με οδηγίες για το πως τα Κράτη Μέλη θα μπορούν να δημιουργούν εθνικές αρχές, διαχείρισης Μη – Εξυπηρετουμένων Δανείων».

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενισχύει τη θέση του Δημοκρατικού Κόμματος για τη δημιουργία Δημόσιου Φορέα Διαχείρισης Μη – Εξυπηρετουμένων Δανείων.

 

Γραφείο Τύπου

14 Μαρτίου 2018

ροή ειδήσεων