Οι τροποποιήσεις στον Περί Ενοικιοστασίου Νόμο, αντιμετωπίζουν την κατάχρηση, την οποία τυγχάνει το ισχύον σύστημα
Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ

Η πρόταση νόμου, η οποία συζητήθηκε σήμερα και τροποποιεί τον Περί Ενοικιοστασίου Νόμο, θεωρούμε ότι αντιμετωπίζει τα προβλήματα, που προκαλούνται από το ισχύον σύστημα, αλλά και από την καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης.

Το ισχύον σύστημα τυγχάνει κατάχρησης από πολίτες, οι οποίοι παραμένουν σε υποστατικά τα οποία ενοικιάζουν, χωρίς να καταβάλλουν τα οφειλόμενα ενοίκια σύμφωνα με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ιδιοκτήτης των υποστατικών παραμένει δέσμιος σε μια χρονοβόρα διαδικασία μέχρι την ανάκτηση της περιουσίας του.

Με την παρούσα εισήγηση θα καταστούν αποτελεσματικότερες οι διαδικασίες ανάκτησης περιουσίας αφού ο ενοικιαστής θα μπορεί να καταχωρήσει υπεράσπιση σε αίτηση έξωσης μόνο με την απόδειξη της καταβολής της οφειλόμενων ενοικίων. Στην απουσία αυτής της απόδειξης, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη στο δικαστήριο, η διαδικασία της έξωσης θα γίνεται αυτόματα.

Με το να καταστεί η απόδειξη της καταβολής του ενοικίου ως υπεράσπιση, αυτό θα οδηγήσει όλους τους ενοικιαστές να αναζητούν και να απαιτούν από τους ιδιοκτήτες των υποστατικών απόδειξη της είσπραξης τους ενοικίου, πράγμα που σήμερα δεν γινόταν σε όλες τις περιπτώσεις.

Το Δημοκρατικό Κόμμα, έχοντας ως προτεραιότητα την αναβάθμιση των δομών της δικαιοσύνης, βλέπει θετικά την προτεινόμενη τροποποίηση της νομοθεσίας.

Γραφείο Τύπου

30 Οκτωβρίου 2019

ροή ειδήσεων