Οι υποδείξεις του Γενικού Ελεγκτή για την παροχή κρατικών εγγυήσεων, πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη και να ικανοποιηθούν από την κυβέρνηση
Ανακοινώσεις |

Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί ότι οι υποδείξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ενόψει της συζήτησης του νομοσχεδίου για την παροχή κρατικών εγγυήσεων ύψους δύο δισεκατομμυρίων ευρώ προς κυπριακές επιχειρήσεις, πρέπει να ληφθούν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και να  ικανοποιηθούν από την κυβέρνηση.

Το Δημοκρατικό Κόμμα επισημαίνει ιδιαιτέρως ότι επιβάλλεται να υπάρξει διαφάνεια, διασαφηνισμένα κριτήρια και ρητές πρόνοιες για τον τρόπο ελέγχου στην παραχώρηση δανείων, που θα καλύπτονται από τη συγκεκριμένη κρατική ενίσχυση.

Η στήριξη της οικονομίας δεν μπορεί να αφεθεί να υλοποιηθεί ανεξέλεγκτα και καθήκον όλων είναι να διασφαλίσουν ότι οι κρατικές εγγυήσεις θα χρησιμοποιηθούν ορθολογιστικά, στοχευμένα και με απόλυτη διαφάνεια.

Γραφείο Τύπου

10 Απριλίου 2020

ροή ειδήσεων