Καταστατικές αλλαγές, με στόχο την αμεσότερη αλληλεπίδραση και επικοινωνία του Δημοκρατικού Κόμματος με τους πολίτες
Ανακοινώσεις |

Μετά από διεργασία πολλών εβδομάδων, σε επίπεδο Γραμματείας και Εκτελεστικού Γραφείου, η Κεντρική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος, ενέκρινε τριάντα πέντε αλλαγές του Καταστατικού, οι οποίες εκσυγχρονίζουν τη λειτουργία του κόμματος, συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της δυνατότητας για παραγωγή πολιτικών προτάσεων και κυρίως εγκαθιδρύουν μια θεσμική οδό αμεσότερης αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας του Δημοκρατικού Κόμματος με τους πολίτες.

Στόχος του Δημοκρατικού Κόμματος είναι, όχι μόνο να αφουγκράζεται την κοινωνία, αλλά να παρέχει την ευχέρεια στους πολίτες να εισηγούνται προτάσεις πολιτικής.

Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου, έχουν εγκριθεί οι εξής αλλαγές:

-Δημιουργία Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής Νομοθεσίας.
-Δημιουργία Επιτροπής Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους πολίτες.
-Δημιουργείται το Πολιτικό Συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα επί συγκεκριμένων θεμάτων, έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του κόμματος έκθεση εισηγήσεων και απόψεων.
-Οι Κλαδικές Οργανώσεις μετατρέπονται σε Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες.
-Δημιουργούνται επιτροπές συνταξιούχων.

-Δημιουργία Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην οποία συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι Εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων, που είναι μέλη του κόμματος.

Στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της πολιτικής και κομματικής λειτουργίας, έχουν εγκριθεί, ανάμεσα σε άλλες, οι εξής αλλαγές:

-Δημιουργία τριών θέσεων Αντιπροέδρων, οι οποίοι εκλέγονται από κοινό ψηφοδέλτιο.
-Κατάργηση της 1ης και 2ης φάσης των εκλογών. Ταυτόχρονη διεξαγωγή εκλογής Κεντρικών και Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων.
-Δημιουργία Γενικού Οργανωτικού Γραφείου με αρμοδιότητες, του οποίου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας υπό την εποπτεία του Προέδρου του κόμματος.
-Δημιουργία αρμοδιοτήτων της Γραμματείας οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την επιλογή Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων
-Δημιουργία 2ης θέσης Βοηθού Γενικού Γραμματέα ο οποίος εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή και συμμετέχει εξ οφίκιο σε αυτή.
-Δημιουργία 2ης θέσης Βοηθού Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα ο οποίος εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή και συμμετέχει εξ οφίκιο σε αυτή.

Οι καταστατικές αλλαγές, που έχουν εγκριθεί από την Κεντρική Επιτροπή, παραπέμπονται στο Καταστατικό Συνέδριο της 6ης Μαΐου

 

Γραφείο Τύπου
17 Απριλίου 2018

ροή ειδήσεων