Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΩΣΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ανακοινώσεις |

Δυστυχώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φαίνεται να έχει αναιρέσει κάθε διαβεβαίωση που είχε δώσει στους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων κατά την τελευταία συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, χωρίς να νιώσει την ανάγκη να διαβουλευτεί ή να ενημερώσει εκ των προτέρων στο Εθνικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε σήμερα μία νέα διαδικασία, η οποία πιθανό να οδηγήσει σε μία νέα τριμερή συνάντηση εκτός Κύπρου για την πτυχή του Εδαφικού και σε μία πολυμερή διάσκεψη για την πτυχή της Ασφάλειας στη συνέχεια.

Από τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, προκύπτουν τα εξής εύλογα ερωτήματα:

• Με βάση ποια στοιχεία δημοσιοποιείται οδικός χάρτης με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος του 2016, όταν η τουρκική πλευρά ακόμη δεν έχει επιδείξει την παραμικρή διάθεση για σοβαρή διαπραγμάτευση, ειδικά των θεμάτων που είναι φλέγοντα για την Ελληνοκυπριακή κοινότητα;

• Τι εννοεί ο κ. Αναστασιάδης, με την έκφραση «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΥΣΗ»;
Είναι κάτι διαφορετικό από τη «συνολική λύση» του Κυπριακού που όλοι λέγαμε ότι θέλαμε σε αντιδιαστολή μιας «ενδιάμεσης λύσης»;

• Ποιο είναι τα «τεχνικά θέματα» που ο κ. Ακκιντζί λέει πως θα αφεθούν για το 2017; Το Σύνταγμα και οι Διεθνείς Συνθήκες της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι τέτοια «τεχνικά θέματα»; Οι νομοθεσίες που θα διέπουν την «ιθαγένεια» θα είναι «τεχνικά θέματα»;

Για το Δημοκρατικό Κόμμα, η οποιαδήποτε πρόταση λύσης δεν πρέπει να αποτελείται από ένα πολιτικό πλαίσιο, αλλά να περιλαμβάνει καταγραμμένες όλες τις πτυχές του κυπριακού, χωρίς καμία εποικοδομητική ασάφεια και χωρίς παραπομπή σε μελλοντικό συμπλήρωμα των κενών.

Γραφείο Τύπου
4 Οκτωβρίου 2016

ροή ειδήσεων