Ο Υπουργός Παιδείας εμμένει στη μέθοδο του «αποφασίζουμε και διατάζουμε»
Ανακοινώσεις |

Παντελώς κατακριτέος και απογοητευτικός είναι ο τρόπος που ο Υπουργός Παιδείας χειρίζεται τα θέματα του εργασιακού καθεστώτος των εκπαιδευτικών.

  • Πρώτο, δια της μεθόδου του «αποφασίζουμε και διατάζουμε» και χωρίς καμία συζήτηση, προχώρησε στην κατάργηση  θεσμοθετημένων συμφωνιών- αποφάσεων προηγούμενων κυβερνήσεων.
  • Δεύτερο, χωρίς διαπραγμάτευση ανασύρει από τα συρτάρια την έκθεση του λεγόμενου εξορθολογισμού, με στόχο την εξοικονόμηση κονδυλίων για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση, χωρίς να υπάρχει ιεράρχηση προτεραιοτήτων και επιλέγοντας αποκλειστικά το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών.

Αναμέναμε, από τον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος πέρασε από την μαχόμενη εκπαίδευση, πως θα γνώριζε τι σημαίνει εργάσιμος διδακτικός χρόνος και τα πολλαπλά καθήκοντα που αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός μέσα στο σχολείο, πέραν από τη διδασκαλία.

Η κυβέρνηση και ο Υπουργός Παιδείας πρέπει να κατανοήσουν ότι τέτοιου είδους ετσιθελικές συμπεριφορές καταστρατηγούν βασικές αρχές του θεσμοθετημένου διαλόγου και του συνδικαλισμού, οδηγούν τις εργασιακές σχέσεις σε ρήξη και στραγγαλίζουν την όποια προσπάθεια για βελτίωση του δημόσιου σχολείου.

Το Δημοκρατικό Κόμμα καλεί τον Υπουργό Παιδείας να αποσύρει της μονομερείς αποφάσεις που μόνο καταστροφή μπορεί να επιφέρουν στο δημόσιο σχολείο, να εγκαταλείψει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να παρακαθίσει σε ουσιαστικό διάλογο με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, με στόχο την εξεύρεση της χρυσής τομής για το καλό της δημόσιας παιδείας.

Η εκπαίδευση δεν τυγχάνει διαχείρισης μόνο με λογιστικές προσεγγίσεις.

 

Γραφείο Τύπου

11 Ιουλίου 2018

ροή ειδήσεων