Οι κυριότερες αλλαγές μετά το Καταστατικό Συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος
Ανακοινώσεις |

Οι κυριότερες καταστατικές αλλαγές, που είχε εισηγηθεί η Κεντρική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος και εγκρίθηκαν σήμερα από το Καταστατικό Συνέδριο του κόμματος, είναι αυτές που δημιουργούν τρόπους αμεσότερης και πιο παραγωγικής επικοινωνίας του Δημοκρατικού Κόμματος με τους πολίτες.

Για το σκοπό αυτό, έχουν εγκριθεί οι εξής αλλαγές:

-Δημιουργία Επιτροπής Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού της Κυπριακής Νομοθεσίας.
-Δημιουργία Επιτροπής Διαρκούς Διαβούλευσης με τους Πολίτες. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την διαμόρφωση και διαχείριση συστήματος συνεχούς επικοινωνίας με τους πολίτες.
-Δημιουργείται το Πολιτικό Συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν όλοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές μέλη του Κόμματος και άλλα πρόσωπα επί συγκεκριμένων θεμάτων, έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και μετά από κάθε συνεδρία αποστέλλει στον Πρόεδρο του κόμματος έκθεση εισηγήσεων και απόψεων.
-Οι Κλαδικές Οργανώσεις μετατρέπονται σε Κλαδικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ομάδες.
-Δημιουργούνται επιτροπές συνταξιούχων.
-Δημιουργία Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην οποία συμμετέχουν οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σχολικοί Έφοροι και οι Εκλεγμένοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων, που είναι μέλη του κόμματος.

Οι πιο σημαντικές αλλαγές στο Καταστατικό του Δημοκρατικού Κόμματος, οι οποίες εκσυγχρονίζουν την πολιτική και κομματική του λειτουργία, είναι οι εξής:

-Δημιουργία τριών θέσεων Αντιπροέδρων, οι οποίοι εκλέγονται από κοινό ψηφοδέλτιο.
-Κατάργηση της 1ης και 2ης φάσης των εκλογών. Ταυτόχρονη διεξαγωγή εκλογής Κεντρικών και Επαρχιακών Συλλογικών Οργάνων.
-Δημιουργία Γενικού Οργανωτικού Γραφείου με αρμοδιότητες, του οποίου προΐσταται ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας υπό την εποπτεία του Προέδρου του κόμματος.
-Δημιουργία αρμοδιοτήτων της Γραμματείας οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την επιλογή Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων
-Δημιουργία 2ης θέσης Βοηθού Γενικού Γραμματέα ο οποίος εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή και συμμετέχει εξ οφίκιο σε αυτή.
-Δημιουργία 2ης θέσης Βοηθού Γενικού Οργανωτικού Γραμματέα ο οποίος εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή και συμμετέχει εξ οφίκιο σε αυτή.

 

Γραφείο Τύπου
6 Μαΐου 2018

ροή ειδήσεων