Ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος για παράταση του χρόνου διεξαγωγής του Εκλογικού Συνεδρίου
Ανακοινώσεις |

Η Κεντρική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος, η οποία συνήλθε σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2022, αποφάσισε, ενόψει των Προεδρικών Εκλογών, την παράταση του χρόνου διεξαγωγής του Εκλογικού Συνεδρίου, δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 3 του καταστατικού* του κόμματος.

Η Κεντρική Επιτροπή, ενέκρινε ομόφωνα τη σχετική εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου ενώ σε ό,τι αφορά τον χρόνο διεξαγωγής του εκλογικού συνεδρίου, θα αποφασίσει σε νέα της συνεδρία, μετά τις Προεδρικές Εκλογές και σε ημερομηνία που δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες από τη σημερινή απόφαση για παράταση της υφιστάμενης θητείας.

Γραφείο Τύπου

15 Δεκεμβρίου 2022

*Καταστατικό ΔΗΚΟ – ΄Άρθρο 6 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (6.3) «Ο χρόνος διεξαγωγής της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης μπορεί να παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, για λόγους εξειδικευμένους που αφορούν τα πολιτικά πράγματα του τόπου ή που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος.»

ροή ειδήσεων