Π. Λεωνίδου: Απαιτούμε εξηγήσεις από τον ΟΑΥ
νοσηλευτήρια ΟΑΥ ΟΚΥπΥ
Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

«Απαιτούμε εξηγήσεις από τον ΟΑΥ»

Εξετάσαμε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας τους προϋπολογισμούς του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης διαπιστώσαμε, δυστυχώς, ότι ο βασικός στόχος που έχει θέσει η πολιτεία για διοικητική και οικονομική αυτονόμηση των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων φαίνεται να καθυστερεί, με αποτέλεσμα να εγείρονται ερωτήματα.

Παράλληλα διαπιστώνεται ότι δεν έχει υλοποιηθεί η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων που αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο του ΓεΣΥ, αλλά αντίθετα παρατηρείται συνεχής υποβάθμισή τους. Γι’ αυτό το λόγο καλέσαμε τον ΟΚΥΠΥ να καταθέσει το επιχειρησιακό πλάνο, που περιλαμβάνει τους πυλώνες ανάπτυξης και συμμόρφωσης με τους στόχους του ΓΕΣΥ.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του ΟΑΥ παρουσιάσαμε τις παρατηρήσεις της ειδικής έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον Διαχειριστικό Έλεγχο του ΟΑΥ.

Συγκεκριμένα καλέσαμε τον ΟΑΥ να δώσει εξηγήσεις για:

  1. Την άρνησή του να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες φροντίδας υγείας.
  2. Τις παραβιάσεις προνοιών του περί ΓεΣΥ Νόμου από παρόχους υπηρεσιών φροντίδας υγείας, παραβιάζοντας ταυτόχρονα τις πρόνοιες του Νόμου περί ισοσκελισμένου και σφαιρικού προϋπολογισμού.
  3. Τους κινδύνους για τη βιωσιμότητα του ΟΑΥ με τις δυσμενείς συνέπειες στους πολίτες και πως αυτοί αντιμετωπίζονται.
  4. Την πλήρη αδιαφάνεια και την ανεπάρκεια διενεργούμενων ελέγχων.

Γραφείο Τύπου

10 Φεβρουαρίου 2022

ροή ειδήσεων