Π. Λεωνίδου: Η Κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει με την υλοποίηση της Μεταρρύθμισης της Τ.Α., παρά τα προβλήματα που παρουσιάζονται
Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΙΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

«Η Κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει με την υλοποίηση της Μεταρρύθμισης της Τ.Α., παρά τα προβλήματα που παρουσιάζονται»

Είναι φυσιολογικό ότι η μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν είναι καθόλου εύκολη. Τύχαμε σήμερα ενημέρωσης από τον Υπουργό Εσωτερικών για τις ενέργειες που έχει προβεί το Υπουργείο του, προς την κατεύθυνση υλοποίησης της Μεταρρύθμισης .

Έχουμε πληροφορηθεί επίσης για τις ενστάσεις και αντιρρήσεις ορισμένων κοινοτήτων ή Δήμων σχετικά με τις ενοποιήσεις. Δυστυχώς, σύμφωνα με τον Υπουργό, έχουν καταχωρηθεί προσφυγές στο Διοικητικό Δικαστήριο για έλεγχο της Συνταγματικότητας των νομοθεσιών που ψηφίσαμε .

Τα προβλήματα ήταν λίγο πολύ αναμενόμενα, αφού δεν ήταν δυνατό να παραμείνουν όλοι ικανοποιημένοι. Από δικής μας πλευράς θεωρούμε ότι, πέραν των νομικών θεμάτων που προκύπτουν και τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψιν και να τύχουν ανάλογης διαχείρισης, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει υποχρέωση να εφαρμόσει την Μεταρρύθμιση και πρέπει να εξεύρει τους τρόπους να το πράξει.

ροή ειδήσεων