Π. Λεωνίδου: Οι Δημόσιοι Φορείς οφείλουν να λειτουργούν σε πνεύμα ευαισθησίας και χρηστής διοίκησης, μακριά από καταχρηστικές συμπεριφορές
Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

Συζητήσαμε σήμερα στην κοινοβουλευτική επιτροπή εργασίας  , το θέμα που έχω εγγράψει , αναφορικά με την διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για παραχώρηση του ανεργιακού επιδόματος. 

Έχουμε διαπιστώσει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι Επιθεωρητές των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προβαίνουν σε ελέγχους για να διαπιστώσουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να χορηγηθεί το επίδομα ανεργίας, λειτουργώντας ενδεχομένως καθ’ υπέρβαση εξουσίας, παραβιάζοντας και προσβάλλοντας στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Καλέσαμε τη Διευθύντρια των  Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον προϊστάμενο των Επιθεωρητών να επανεξετάσουν τη διαδικασία  διενέργειας των ελέγχων, διασφαλίζοντας ότι οι Δημόσιοι Φορείς οφείλουν να λειτουργούν σε πνεύμα ευαισθησίας και χρηστής διοίκησης, μακριά από καταχρηστικές συμπεριφορές.

Παράλληλα, μέσα από τη συζήτηση, διαφάνηκε ξανά η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος στους δικαιούχους. Είναι η άποψή μας,  ότι ο πολίτης θα πρέπει να απολαμβάνει τα δικαιώματά του την ώρα που το έχει ανάγκη  και όχι με καθυστερήσεις.

Τασσόμαστε υπέρ της άμεσης καταβολής ενός προσωρινού επιδόματος μέχρι να εξεταστεί η αίτηση και να οριστικοποιηθεί το ύψος του ποσού, 

Γραφείο Τύπου

11 Ιουλίου 2023

ροή ειδήσεων