Παρέμβαση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για Σταθερότητα, Οικονομικό Συντονισμό και Διακυβέρνηση στην ΕΕ
Επιτροπή Οικονομικών Σχέδιο Ανάκαμψης Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Ανακοινώσεις |

Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, σε παρέμβασή της στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (29/9), στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της τρέχουσας Σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, αναφέρθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης της Κύπρου, συνολικού ύψους 1,24 δις ευρώ. Το Σχέδιο, όπως είπε περιέχει σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την αντιμετώπιση των κυριότερων κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων της Κύπρου που προέκυψαν από την πανδημία COVID-19, αλλά και για την ώθηση της Κύπρου προς μια πιο πράσινη και ψηφιακή τροχιά. 

Η επιτυχής υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τόνισε η κα Ερωτοκρίτου, είναι πολύ σημαντική, τόσο για τα δημόσια οικονομικά, όσο και για τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας μας.  Η εκταμίευση του συνόλου των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, ανέφερε, συνδέεται με την έγκαιρη επίτευξη των στόχων, αλλά και των οροσήμων που έχουν τεθεί για κάθε μία από τις επενδύσεις και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου.

Με την ιδιότητα της ως Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής, διαβεβαίωσε ότι η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά  την πρόοδο υλοποίησης του Κυπριακού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί, όπως ανέφερε, η  έγκαιρη εφαρμογή των εθνικών δεσμεύσεων, καθώς και η συνετή, ορθολογική, διαφανής και δίκαιη κατανομή των πόρων και η διαχείριση των έργων.

Η κα Ερωτοκρίτου, εξέφρασε την ετοιμότητά της για την έγκαιρη θέσπιση της απαραίτητης νομοθεσίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι βασικές προκλήσεις, όπως αναδεικνύονται μέσα από τις Ανά Χώρα Συστάσεις για την Κύπρο, αναφέροντας ενδεικτικά τα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, του δικαστικού συστήματος, της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τα νομοσχέδια που σχετίζονται με την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή της, η κα Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι, η επιτυχής έξοδος της Ευρώπης από την κρίση αποτελεί κοινό στόχο και ως εκ τούτου, είναι επιτακτική η ανάγκη να διατηρηθεί η τρέχουσα δυναμική και να τεθούν τα θεμέλια για μια ισχυρότερη και πιο ανθεκτική Ευρώπη προς όφελος της κοινωνίας και των επόμενων γενεών.

Γραφείο Τύπου

30 Σεπτεμβρίου 2021

ροή ειδήσεων