Προς τη σωστή κατεύθυνση η υιοθέτηση εισηγήσεων του ΔΗΚΟ από την κυβέρνηση στο νέο πακέτο μέτρων στήριξης της οικονομίας. Προβληματισμός για εκκρεμότητες.
Ανακοινώσεις |

Ως Δημοκρατικό Κόμμα χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η κυβέρνηση στο νέο πακέτο μέτρων στήριξης της οικονομίας, υιοθέτησε πολλές από τις εισηγήσεις μας, που είχαμε παραθέσει σε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 04/04/2020.

«Μέτρα προς την σωστή κατεύθυνση αποτελούν:

– Η απευθείας χρηματοδότηση μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτοεργοδοτουμένων με ένα εφάπαξ ποσό καθώς αυτή ήταν μία αρχική και βασική εισήγηση του ΔΗΚΟ. 

– Η αύξηση της κρατικής εγγύησης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο 85-90%, η οποία πηγάζει μέσα από την εισήγηση του Δημοκρατικού Κόμματος για αυξημένη εγγύηση του κράτους προς τις μικρές επιχειρήσεις.

– Το σχέδιο παραχώρησης κυβερνητικών εγγυήσεων για κουπόνια (vouchers) στην τουριστική βιομηχανία για εξαργύρωση σε μεταγενέστερο στάδιο. 

– Η χορηγία €4 εκ. προς τους γεωργούς, με επιφύλαξη ως προς την οριστικοποίηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων παραχώρησης της. 

– Η διεύρυνση των κριτηρίων, για να περιληφθούν στο σχέδιο αναστολής των δόσεων δανειολήπτες που είχαν διευθετήσει τις εκκρεμότητες τους αμέσως πριν την δημοσιοποίηση του σχεδίου».

Την ίδια ώρα παραμένουν κάποιες εκκρεμότητες και προβληματισμοί για επιμέρους ζητήματα:

– Ως προς το προτεινόμενο σχέδιο μείωσης Ενοικίων, εγείρονται ερωτήματα για τους ενοικιαστές των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τα φορολογικά κίνητρα, για κακόπιστους ιδιοκτήτες, για την επάρκεια του κινήτρου αλλά και το ρόλο του κράτους, ως του μεγαλύτερου ιδιοκτήτη.

– Αναφορικά με το νομοσχέδιο των Κυβερνητικών εγγυήσεων για την παροχή ρευστότητας σε κυπριακές επιχειρήσεις παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα της εποπτείας και της διαφάνειας του συστήματος παροχής κρατικών εγγυήσεων και της σύνθεσης της επιτροπή παρακολούθησης όπως επίσης και η έγκριση των εγγυήσεων τμηματικά σε «δόσεις» των €500 εκ.

– Σε σχέση με το νομοσχέδιο στήριξης του τουρισμού, εκκρεμούν τεχνοκρατικά ζητήματα.

Το Δημοκρατικό Κόμμα θα συνεχίσει τη διαβούλευση με την Κυβέρνηση με υπευθυνότητα, διεκδικητικότητα και καλή πίστη, έτσι ώστε να καλυφθούν τα όποια κενά στις κυβερνητικές προτάσεις και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατό σε κοινά αποδεκτές λύσεις.

Γραφείο Τύπου

08 Μαΐου 2020

ροή ειδήσεων