Πρόταση του Δημοκρατικού Κόμματος για διασφάλιση της αμεροληψίας στην απονομή δικαιοσύνης
18 Ιαν 2019 Ανακοινώσεις

Το Δημοκρατικό Κόμμα κατέθεσε σήμερα, ενώπιον της Βουλής, πρόταση για τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, με την οποία:

  • Θα απαγορεύεται σε δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου να εκδικάζει ή να μετέχει στην εκδίκαση οποιασδήποτε φύσης υπόθεση εάν έχει ιδιάζουσα σχέση ή συγγενικό δεσμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τέταρτου βαθμού με οποιοδήποτε από τους διαδίκους ή τους δικηγόρους των διαδίκων, ή,
  • βρίσκεται σε οξεία έχθρα με οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα που αφορά η εξεταζόμενη υπόθεση, ή,
  • που έχει οποιοδήποτε συμφέρον στην έκβαση της.

Η πιο πάνω απαγόρευση θα εφαρμόζεται και στην περίπτωση της ίδιας σχέσης ή συγγενικού δεσμού με διάδικο ή δικηγόρο ο οποίος συμμετέχει ή εργοδοτείται ή απασχολείται σε Εταιρεία Δικηγόρων δυνάμει του περί Δικηγόρων Νόμου.

Η πρόταση του Δημοκρατικού Κόμματος επιδιώκει έμπρακτα να αποτρέψει επανάληψη φαινομένων που δυστυχώς επιμαρτυρεί η κυπριακή κοινωνία τις τελευταίες μέρες.

Πιστεύουμε ότι με την εν λόγω τροποποίηση του νόμου, θα διασφαλιστεί θεσμικά και σε μεγάλο βαθμό η αμεροληψία στην απονομή δικαιοσύνης και θα προστατευθεί το κύρος της δικαιοσύνης.

 

Γραφείο Τύπου – 18 Ιανουαρίου 2019 

© 2019 Democratic Party, Cyprus. All Rights Reserved
Created by Sorvus Media