Πρόταση του Δημοκρατικού Κόμματος για διασφάλιση της αμεροληψίας στην απονομή δικαιοσύνης
Ανακοινώσεις |

Το Δημοκρατικό Κόμμα κατέθεσε σήμερα, ενώπιον της Βουλής, πρόταση για τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, με την οποία:

  • Θα απαγορεύεται σε δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου να εκδικάζει ή να μετέχει στην εκδίκαση οποιασδήποτε φύσης υπόθεση εάν έχει ιδιάζουσα σχέση ή συγγενικό δεσμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τέταρτου βαθμού με οποιοδήποτε από τους διαδίκους ή τους δικηγόρους των διαδίκων, ή,
  • βρίσκεται σε οξεία έχθρα με οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα που αφορά η εξεταζόμενη υπόθεση, ή,
  • που έχει οποιοδήποτε συμφέρον στην έκβαση της.

Η πιο πάνω απαγόρευση θα εφαρμόζεται και στην περίπτωση της ίδιας σχέσης ή συγγενικού δεσμού με διάδικο ή δικηγόρο ο οποίος συμμετέχει ή εργοδοτείται ή απασχολείται σε Εταιρεία Δικηγόρων δυνάμει του περί Δικηγόρων Νόμου.

Η πρόταση του Δημοκρατικού Κόμματος επιδιώκει έμπρακτα να αποτρέψει επανάληψη φαινομένων που δυστυχώς επιμαρτυρεί η κυπριακή κοινωνία τις τελευταίες μέρες.

Πιστεύουμε ότι με την εν λόγω τροποποίηση του νόμου, θα διασφαλιστεί θεσμικά και σε μεγάλο βαθμό η αμεροληψία στην απονομή δικαιοσύνης και θα προστατευθεί το κύρος της δικαιοσύνης.

 

Γραφείο Τύπου – 18 Ιανουαρίου 2019 

ροή ειδήσεων