Προτάσεις του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκρατικού Κόμματος για τo επίδομα ασθενείας.
Ανακοινώσεις |

ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΑΣ ΦΑΚΟΝΤΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Τα κενά, που παρατηρούνται στη Νομοθεσία που προνοεί για το επίδομα ασθενείας, δηλαδή στον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε συμπολίτες μας, οι οποίοι νοσούν από σοβαρές ασθένειες, με επακόλουθο το κράτος να παρουσιάζεται ότι τους γυρίζει την πλάτη.

Σύμφωνα με την Νομοθεσία το επίδομα ασθενείας καταβάλλεται από το κράτος για μέγιστη συνεχιζόμενη περίοδο 312 εργάσιμων ημερών. Ουσιαστικά, η Νομοθεσία επιτρέπει την καταβολή επιδόματος ασθενείας για περίοδο 156 εργάσιμων ημερών και προνοεί ότι αυτή μπορεί να επεκταθεί μέχρι ακόμα 156 εργάσιμες ημέρες, μέσα στην ίδια περίοδο διακοπής της απασχόλησης νοουμένου, ότι ο ασφαλισμένος πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος, μεταξύ των οποίων η προϋπόθεση ότι δεν προβλέπεται να παραμείνει μόνιμα ανίκανος για εργασία.

Είναι παράδοξο σε ένα Ευρωπαϊκό κράτος να προσδιορίζει ο νόμος ότι ένας καρδιοπαθής ή καρκινοπαθής, είτε πολίτης, ο οποίος πάσχει από οποιαδήποτε σοβαρή ασθένεια, μπορεί να λάβει επίδομα ασθενείας για συνεχιζόμενη περίοδο μόνο 312  εργάσιμων ημερών, ανεξαρτήτως αν η ασθένεια του και τα συμπτώματα της διαρκούν περισσότερο και δεν του επιτρέπουν να εργαστεί.

Πολλοί ασθενείς, μη έχοντας άλλη επιλογή, αποτίνονται αρχικά για επίδομα ασθενείας και μεταγενέστερα για σύνταξη ανικανότητας. Όμως, η διάταξη στον ίδιο νόμο σε σχέση με τη σύνταξη ανικανότητας, δεν είναι εφικτό να λύσει όλα αυτά τα κενά που δημιουργούν οι διατάξεις του νόμου σε σχέση με το επίδομα ασθενείας, αφού ένας ασθενής που δεν μπορεί να εργαστεί, μπορεί να μην πληροί τα κριτήρια για χορήγηση σύνταξης ανικανότητας, μεταξύ των οποίων είναι να αποδειχθεί ότι προβλέπεται να παραμείνει μόνιμα ανίκανος.

Το Δημοκρατικό Κόμμα προτείνει:

  • Να τροποποιηθεί άμεσα η υφιστάμενη νομοθεσία, ώστε το επίδομα ασθενείας να καταβάλλεται για όσο χρόνο ο ασφαλισμένος νοσεί, δεν μπορεί να εργαστεί και δεν μπορεί να διαπιστωθεί μόνιμη ανικανότητα.
  • Να συμπεριληφθεί πρόνοια στους Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Παροχές) Κανονισμούς, που να διασφαλίζει εξέταση του αιτήματος για χορήγηση επιδόματος ασθενείας αμέσως και καταβολή του επιδόματος αμέσως από την έγκριση του αιτήματος, για να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις και η συνεπακόλουθη ταλαιπωρία, η οποία παρατηρείται σήμερα.
  • Να τροποποιηθούν οι Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Παροχές) Κανονισμοί, σε σχέση με την προθεσμία υποβολής της αίτησης για επίδομα ασθενείας ώστε να αυξηθεί  σημαντικά το χρονικό διάστημα που δίνεται ως προθεσμία υποβολής της αίτησης από την ημέρα για την οποία απαιτείται η χορήγηση της παροχής.

Το Δημοκρατικό Κόμμα θα προωθήσει, δια της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας, τις πιο πάνω προτάσεις για την τροποποίηση της σχετικής Νομοθεσίας και Κανονισμών.

Γραφείο Τύπου

4 Δεκεμβρίου 2019

ροή ειδήσεων