Στόχος μας είναι η ειρηνική συνύπαρξη με τους τουρκοκύπριους, μέσα από τη συνέχιση και μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ανακοινώσεις |

Το Δημοκρατικό Κόμμα καταδικάζει τη διαδικασία των παράνομων εκλογών στο ψευδοκράτος των κατεχομένων – από την Τουρκία – εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το αποτέλεσμα των παράνομων εκλογών επιβεβαιώνει την επιβληθείσα επιρροή της Τουρκίας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, την οποία η Άγκυρα χρησιμοποιεί ως προγεφύρωμα για να επιτύχει τον πολιτικό και στρατιωτικό έλεγχο όλης της Κύπρου.

Απαιτείται μεγάλη προσπάθεια, για να απεγκλωβιστούν οι συμπατριώτες μας τουρκοκύπριοι, από τον στραγγαλιστικό εναγκαλισμό της Τουρκίας.

Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται οι προτάσεις του υποψήφιου Προέδρου της Δημοκρατίας, Νικόλα Παπαδόπουλου, ο οποίος προτείνει:

• Το διορισμό Τουρκοκύπριου πολίτη ως Προεδρικού Επιτρόπου για θέματα
Τουρκοκυπρίων.
• Το σχεδιασμό και την υλοποίηση διαρκούς εκστρατείας ενημέρωσης των
Τουρκοκύπριων.
• Τη διερεύνηση ενδεχόμενης συνεργασίας στους τομείς της εμπορίας
ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.
• Τη διερεύνηση ενδεχόμενης συνεργασίας στον τομέα ύδρευσης και
αξιοποίησης των υδάτινων πόρων της Κύπρου.
• Τη διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας για προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση πυρκαγιών ή άλλων φυσικών
καταστροφών.
• Τη διεύρυνση της συνεργασίας στον τομέα της προστασίας της θρησκευτικής
και πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.

Στόχος μας είναι η ειρηνική συνύπαρξη με τους τουρκοκύπριους.

Το μέλλον και η ευρωπαϊκή προοπτική του συνόλου του κυπριακού λαού, όπως καταγράφεται στη Νέα Στρατηγική του Νικόλα Παπαδόπουλου, διασφαλίζεται μόνο μέσα από τη συνέχιση και μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Γραφείο Τύπου
8 Ιανουαρίου 2018

ροή ειδήσεων