Συνάντηση του Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλου με αντιπροσωπεία των θεσμών αξιολόγησης της κυπριακής οικονομίας
Ανακοινώσεις, Στήλη Προέδρου |

Το θέμα των Μη – Εξυπηρετουμένων Δανείων συζήτησε ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος και αντιπροσωπεία του Δημοκρατικού Κόμματος, με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε την ανάγκη να υπάρξει σφαιρική και συγκεκριμένη πολιτική αντιμετώπισης του σοβαρού αυτού προβλήματος και επεξήγησε την πρόταση του, η οποία ανάμεσα σε άλλα προνοεί:

• Τον καθορισμό μίας ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής Διαχείρισης των ΜΕΔ

• Τη δημιουργία Δημόσιου Φορέα Διαχείρισης Μη – Εξυπηρετουμένων Δανείων για τη προστασία της κύριας κατοικίας και των καλόπιστων μη-βιώσιμων μικρομεσαίων δανειοληπτών.

• Τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης των Μη – Εξυπηρετουμένων Δανείων, η οποία θα καθορίζει την πολιτική διαχείρισης των ΜΕΔ και στην οποία να εκπροσωπούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και ενδιαφερόμενοι.

Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος είπε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα είναι σε αναμονή της κυβερνητικής πρότασης και επαναβεβαίωσε την ετοιμότητα και τη θέληση του Δημοκρατικού Κόμματος να συμβάλει παραγωγικά στη χάραξη ολοκληρωμένης πολιτικής αντιμετώπισης του ζητήματος των Μη – Εξυπηρετουμένων Δανείων.

 

Γραφείο Τύπου
19 Μαρτίου 2018

ροή ειδήσεων