Τα μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας, δεν πρέπει να είναι συγκυριακά, αποσπασματικά και επιδερμικά
21 Σεπ 2017 Ανακοινώσεις

Εφιάλτης για τη νέα γενιά, αποτελεί το 25,3%, που περιγράφει τη νεανική ανεργία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Το ανησυχητικό είναι ότι αυτό το ποσοστό παραμένει αμετάβλητο από πέρσι, κάτι που παραπέμπει σε ανεπάρκεια και αναποτελεσματικότητα των όποιων μέτρων έχουν ληφθεί, για αντιμετώπιση της ανεργίας ανάμεσα στους νέους.

Στο ίδιο συμπέρασμα, δηλαδή στην αναποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και των σχεδίων που έχουν εφαρμοστεί από την κυβέρνηση, παραπέμπει και ο αριθμός των τριάντα χιλιάδων μακροχρόνιων ανέργων.

Η ανεργία πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, γιατί προκαλεί αλυσιδωτές δυσμενείς παρενέργειες στην οικονομία και κυρίως απειλεί την κοινωνική συνοχή.

Ένα πακέτο μέτρων για αντιμετώπιση της ανεργίας πρέπει να είναι πολυδιάστατο και πρέπει να ξεκινά με τη βελτίωση του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, να βασίζεται σε μελέτες για τους τομείς που πρέπει να αναπτυχθούν, να εισάγει στην αγορά εργασίας τη νέα τεχνολογία, να παρέχει κίνητρα σε επιχειρήσεις και για καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις.

Τα μέτρα δεν μπορούν να είναι συγκυριακά, αποσπασματικά και επιδερμικά.

 

Γραφείο Τύπου
21 Σεπτεμβρίου 2017

© 2019 Democratic Party, Cyprus. All Rights Reserved
Created by Sorvus Media