Χρ. Σενέκης – Διόρθωση στρεβλής ερμηνείας που αφορά στην παροχή του επιδόματος ανεργίας
Ανακοινώσεις |

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕΝΕΚΗ

Θέμα: Τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου για τη διόρθωση στρεβλής ερμηνείας που αφορά στην παροχή του επιδόματος ανεργίας

Έχουμε διαπιστώσει να γίνεται στρεβλή ερμηνεία του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου όσον αφορά στην παροχή του επιδόματος ανεργίας σε εργαζόμενους των οποίων η εργασία τερματίζεται πρόωρα και θα λάβουν σε μελλοντικό χρόνο συνταξιοδοτική παροχή από επαγγελματικό σχέδιο. Ακόμα και σε περιπτώσεις που αυτή η συνταξιοδοτική παροχή θα ξεκινήσει μετά από αρκετά χρόνια, το αίτημα για παροχή επιδόματος ανεργίας απορρίπτεται, καταστρατηγώντας τον λόγο και την αποστολή του εν λόγω επιδόματος.

Ως εκ των ανωτέρων, έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, έτσι ώστε εργαζόμενος, του οποίου η οποιαδήποτε συνταξιοδοτική παροχή από επαγγελματικό σχέδιο θα του καταβληθεί μετά την περίοδο κατά την οποία θα του καταβάλλετο το επίδομα ανεργίας, να δικαιούται να λαμβάνει το εν λόγω επίδομα.

Με αυτό τον τρόπο επιχειρούμε να καλύψουμε το εισοδηματικό κενό που προκύπτει για εργαζόμενους, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την εργασία τους πολύ πριν από την προβλεπόμενη έναρξη καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που δικαιούνται από επαγγελματικό σχέδιο.

Γραφείο Τύπου

10 Νοεμβρίου 2023

ροή ειδήσεων