Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και η Αυτόνομη Πλατφόρμα, ενισχύουν την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου, ενισχύουν την απαίτηση της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας για Αλλαγή
15 Οκτ 2017 Ανακοινώσεις

Οι αποφάσεις του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και της Αυτόνομης Πλατφόρμας, να στηρίξουν την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιβεβαιώνουν ότι η Αλλαγή αποτελεί πλέον απαίτηση της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.

Η ένταξη του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και της Αυτόνομης Πλατφόρμας στις δυνάμεις της Αλλαγής, ενισχύει στο μέγιστο βαθμό τη μεγάλη προσπάθεια, για την εφαρμογή της Νέας Στρατηγικής για την Κυπριακή Δημοκρατία και τη λύση του Κυπριακού, για την εφαρμογή διεκδικητικής και αξιοπρεπούς πολιτικής, για την στήριξη των μικρομεσαίων και ευάλωτων στρωμάτων του λαού, για την αποκατάσταση της μεσαίας τάξης, για την βιώσιμη ανάπτυξη, για την ενίσχυση των θεσμών του κράτους, για διαφάνεια και εξυγίανση.

Ο αγώνας θα είναι νικηφόρος. Για να επιτευχθεί η Αλλαγή, να επανέλθει η Αξιοπιστία και για να υπάρξει Ελπίδα.  

Γραφείο Τύπου
15 Οκτωβρίου 2017

© 2019 Democratic Party, Cyprus. All Rights Reserved
Created by Sorvus Media